Utvikling av førsteårsstudenters tilbakemeldingskompetanse gjennom egen-vurdering

Authors

  • Omid Mirmotahari University of Oslo, Norway
  • Yngvar Berg

Keywords:

Egen-vurdering, tilbakemeldingsferdighet, Feedback-literacy, førsteårsstudent, informatikk

Abstract

Studien fokuserer på å styrke studenters tilbakemeldigsferdighet ved hjelp av egen-vurdering. Vi drøfter hvordan studentene vurderer egne oppgaver, i hvilken grad de bruker denne vurderingen, og hvordan dette påvirker deres læringsutbytte. I denne studien ble en online strukturert vurderingsplattform brukt som et verktøy for egen-vurdering, lik for faglærere og studenter. Resultatene viste at nesten 80% av studentene valgte å gjennomføre egen-vurdering, selv om det var frivillig. Sammenligning av karakterer mellom studentene som gjennomførte egen-vurdering og de som ikke gjorde det, avslørte at førstnevnte gruppe oppnådde i gjennomsnitt 20% høyere score på den obligatoriske oppgaven. Studien avdekket også at tydelige tegn Dunning-Kruger-effekten. Overordnet viser studien at egen-vurdering kan være en verdifull metode for å utvikle studenters tilbakemeldings-kompetanse og gi dem en økt forståelse av sitt eget faglige nivå. Ved å gjennomføre denne oppgaven, oppnådde studentene økt aktivitet og engasjement i faget. Egen-vurdering ble opplevd som nyttig av studentene og bidro til økt nytte av tilbakemeldinger fra faglærerne. Resultatene tyder også på at stu- dentene fikk en bedre forståelse av læringsmålene ved å ha tilgang til samme vurderingsform som faglærerne brukte.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-11-28