Hvordan skape økt bevissthet og oppslutning fra studentene i kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Authors

  • Bjørn Klefstad NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Grethe Sandstrak NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Keywords:

Kvalitetssystem, Studentmedvirkning, Referansegruppemetodikk, Kvalitetskultur, Studiekvalitetsforum

Abstract

Vi har i denne studien sett på et kvalitetssystem for evaluering og erfaringer med hvordan dette gjennomføres i høyere utdanning. Vi har hatt fokus på rollene emneansvarlig og student og sett på hvordan studieprogramledelsen kan bistå i kvalitetsarbeid på emne- og studieprogramnivå. I utgangspunktet skal det benyttes referansegruppemetodikk samtidig som kvalitetssystemet åpner for alternative gjennomføringer, så lenge kravet om studentmedvirkning er ivaretatt. På bakgrunn av intervjuer og referansegruppemøter med studenter og emneansvarlig ved tre ulike IT-utdanninger, kan vi slå fast at gjennomføring av emneevaluering er ulik. Dette fører blant annet til usikkerhet blant studenter og emneansvarlige i forhold til forankring og studentmedvirkning. Selv om kvalitetssystemet gir føringer for at det fortrinnsvis skal brukes referansegruppemetodikk, viser forskning flere svakheter med tanke på studentmedvirkning. Med dette som utgangspunkt har vi videre sett på hvordan studieprogramledelsen kan bidra i emneevalueringen med målsetting om å sikre større bevissthet og bredere oppslutning blant studenter og emneansvarlige. Vi har sett på effekten av å etablere studiekvalitetsforum der studenter får mulighet til å komme med innspill til studieprogramleder vedrørende enkeltemner og studieprogram. Gjennom fasilitering bidrar studieprogramleder til å balansere innspill slik at de dekker viktige kvalitetsparametre som berører både pedagogisk opplegg, gjennomført undervisning og studentenes læring. I tillegg forankres en felles forståelse av innspillene og hvilke innspill som skal bringes videre til emneansvarlige og studieprogramrådet, som innspill i den videre kvalitetsutviklingen. Gjennom arbeidet i studiekvalitetsforum vil studieprogramledelsen også bidra til bevisstgjøring av kvalitetsarbeidet som gjennomføres og dermed påvirke kvalitetskulturen i organisasjonen.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-11-28