Etikk på kollisjonskurs – når forvaltningsetikk og forskningsetikk møtes

Authors

  • Jill Beth Otterlei Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland
  • Berit Skorstad Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v7i2.1797

Keywords:

academia, bureaucracy, ethos, research ethics, government ethics

Abstract

Artikkelen er en analyse av to formaliserte etiske retningslinjer som skal gjelde i norske akademiske institusjoner. Den ene er utarbeidet for forvaltningen og den andre for forskningen. Analysen gjøres ved å sammenligne to dokumenter som inneholder etiske retningslinjer. Videre knyttes analysen til ulike «etos» som skiller forvaltningen og forskningen. Artikkelen går særlig inn på normene lydighet og frihet, som framstår som mest motsetningsfylte når de «møtes» i akademia. Det drøftes hvordan dette påvirker legitimiteten til akademia.

Nøkkelord: akademia, byråkrati, etos, forskningsetikk, forvaltningsetikk

English summary: Ethics on a collision course – when bureaucratic ethics and research ethics meet

The article is an analysis of two formal ethical guidelines for Norwegian academic institutions. One is prepared for the governmental bureaucracy and the other is research ethics. The analysis is done by comparing two documents containing the code of conduct for each field. Further analysis is related to the differing «ethos» that separates the bureaucracy from the research. The article dwells on the norms of obedience and freedom that emerge as the most contradictory. The closing discussion is on how this affects the legitimacy of academia.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2013-11-26

How to Cite

Otterlei, J. B., & Skorstad, B. (2013). Etikk på kollisjonskurs – når forvaltningsetikk og forskningsetikk møtes. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 7(2), 47-66. https://doi.org/10.5324/eip.v7i2.1797

Issue

Section

Artikler - Articles