No. 2 (2015)

Åpent nummer om profesjonsetikk

Dette nummeret av tidsskriftet er et åpent nummer. Der fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk. Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

Publiseringsdato  2015-11-09

Published: 2015-11-09