Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

Authors

  • Børge Aadland Institutt for byggfag, Høgskolen i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v6i1.1776

Keywords:

Legislated Code of conduct, Code of ethics

Abstract

Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS) har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.

Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.

Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.

Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske regler

English summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of Conduct

In accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC), several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the CoC. The various rules for CoC are compared in terms of their legal basis, the professional organisation which has designed the professional ethical rules and the system of authorisation. The rules for CoC are also compared in a hypothesis about five elements. The hypothesis is that the ethical rules contain the following elements: professionalism, integrity, objectivity, confidentiality and competency.

The comparison shows that legislated rules for CoC have enabled the relevant professional organisations to take responsibility for designing professional ethical rules. In the case of system of authorisation, the «Financial Supervisory Authority of Norway» is responsible for authorising auditors, accountants and real estate agents. For lawyers the «Supervisory Council For Legal Practice» is responsible for supervising their authorisation, whereas land surveyors are not subject to an authorisation system – either public or professional.

The analysis shows that one can find all five elements in the CoC for auditors, lawyers, accountants, and land surveyors. The CoC for real estate agents, however, is different from the other ethical rules. Overall, the analysis shows that the ethical rules have a certain legal significance, although it varies.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2012-05-16

How to Cite

Aadland, B. (2012). Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 6(1), 23-41. https://doi.org/10.5324/eip.v6i1.1776

Issue

Section

Artikler - Articles