Professionernes etiske kerne

Authors

  • Morten Dige Afdeling for Filosofi og Idehistorie

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1857

Keywords:

professional ethics, core ethical values, autonomy, authenticity

Abstract

Med udgangspunkt i en case fra socialt arbejde præsenterer artiklen en "etisk læsning" af professioner og professionsudøvelse. Det gøres gældende, at visse fag og ydelser, først og fremmest de klassiske hjælpeprofessioner, er etiske i deres kerne ved at have som formål at værne om og fremme etiske grundværdier. Hvad der kvalificerer som etiske grundværdier søges belyst ud fra en aristotelisk etikforståelse. På baggrund heraf gøres der rede for, hvorfor de "tre au'er": autorisation, autonomi og autenticitet ifølge den etiske læsning er fundamentale forudsætninger for etisk forsvarlig professionsudøvelse, og hvordan disse forudsætninger kommer under pres fra en form for målrationel organisationstænkning kendt som New Public Management. Om den aktuelle "etikbølge" inden for hjælpeprofessionerne er en del af problemet eller en del af løsningen, afhænger i høj grad af, hvilke begreber om profession og etik der ligger bag.

Nøgleord: professionsetik, etiske grundværdier, autonomi, autenticitet

English summary: The Ethical Core of Professions

Taking a Danish case from social work as its point of departure, the article presents an “ethical reading” of professions and professional work: certain occupations and services, especially the classical helping professions, are essentially ethical by having their point and purpose in protecting and promoting core ethical values. An Aristotelian conception of ethics is offered as a qualification of what is meant by core ethical values. On this background an account is given of the reasons why the "three au's": authorization, autonomy, and authenticity are necessary conditions for ethically sound professional work and how these conditions are put under pressure by a certain end-rational organizational ideology known as New Public Management. Whether the current ethics wave in the helping professions is considered part of the problem or part of the solution depends to a large extent on which concepts of profession and ethics are invoked.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2014-11-19

How to Cite

Dige, M. (2014). Professionernes etiske kerne. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 8(2), 4-22. https://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1857

Issue

Section

Artikler - Articles