Plenumsforedrag HelsIT 2016 (Arkiv)

Plenumsforedrag HelsIT 2016 (Arkiv)

Helseplattformen

Stig Arild Slørdahl

Stig Arild SlørdahlStig Arild Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge regionale helseforetak. Slørdahl tok doktorgraden i medisin i 1992 og var dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU fra 2005 til 2015. Han har tidligere vært overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU. Slørdahl hadde hovedansvaret for å etablere Norsk hjerteinfarktregister. Han har også vært leder av Scientific Review Group for the Biomedical Sciences i European Science Foundation og The Joint Committee of the Nordic Research Councils.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

 

BIGMED prosjektet: utvikling av klinisk beslutningsverktøy

Erik Fosse

Erik FosseErik Fosse er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og er professor i kirurgi ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Siden 1996 har han ledet Intervensjonssenteret, som er en forskningsavdeling for utvikling av nye behandlingsmetoder ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avdelingen forsker også på de samfunnsmessige konsekvensene av nye behandlingsmetoder og nye teknologier som innføres i sykehus.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

 

Paneldebatt:
Presis velferdsteknologi: Rett dings til rett behov, eller fyller vi nye kott med hjelpemidler?

Kirsti E. Berntsen

Kirsti E. Berntsen Kirsti Elisabeth Berntsen er førsteamanuensis på Institutt for Informatikk og e-læring ved NTNU, og deltar i xHist sitt satsningsområde Velferdsteknologi. Hun underviser og forsker innen anvendt informatikk på bruk av IT i tjenestearbeid, innovasjon og læring, med særlig fokus på ehelse og samhandlingsteknologi. Hun var 2008-2014 koordinator for NTNUs tverrfaglige erfaringsbaserte Masterutdanning i helseinformatikk.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland BrørsUtdannet ergoterapeut i 2003, har som utøvende jobbet mest innenfor psykisk helse og rus. Har siden 2012 jobbet på heltid med velferdsteknologi i Trondheim kommune. Opptatt av verdighet, aktivitet og brukbarhet. Har de siste årene jobbet mye med tjenesteutvikling, anskaffelser og standardiseringsarbeid.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

Dag Ausen

Dag AusenDag Ausen er siv.ing fra NTH (fysikk, 1993) og har jobbet i SINTEF med forskning og innovasjon innenfor en rekke områder. Han har bred erfaring fra bruk av sensorteknologi og IKT, og har bl.a. ledet flere EU-prosjekter. Han har vært sentral i SINTEFs satsing på velferdsteknologi og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, og har bl.a. ledet innovasjonsprosjekter som Trygge spor og Trygghetspakken, som begge har dannet kunnskapsgrunnlaget for mye av arbeidet i Nasjonalt program for velferdsteknologi. Gjennom dette programmet har han bl.a. bistått en rekke kommuner i innovasjonsarbeidet på området. Han er involvert i sentrale prosjektet på utvikling av tjenestemodeller og teknologistøtte knyttet til responssentertjenester, avstandsoppfølging av kronisk syke og bruk av digitale løsninger for bedre samhandling og oppgavestøtte mellom ulike aktører i de kommunale helsetjenestene.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

 

Fem viktige forutsetninger for å bygge en konkurransedyktig helsenæring i Norge

Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud

Jorunn Birgitte Gjessing-JohnrudNorge går fra særstilling til omstilling. Veksten fremover må komme på nye, bærekraftige områder. Vil vi klare det? Hvorfor er helse et viktig mulighetsområde for både offentlig sektor og næringslivet?

Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud er statsviter og seniorrådgiver i fagdivisjonen Klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge. Hun leder Innovasjon Norges arbeid med ny helsestrategi og nye modeller for innovasjonssamarbeid med helsesektoren og næringsliv i partnerskap.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

 

Er det din eller min journal? – hvordan sikre at vi vet hva vi gjør og for hvem

Lisbeth Remlo Abelsen

Lisbeth Remlo AbelsenLisbeth Remlo Abelsen er fagutviklingssykepleier og rådgiver på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms. Hun har jobbet i omsorgstjenesten i 17 år og på NST i 6 år. Fra 2011 jobbet Abelsen på Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Troms, med kvalitets- og kompetanseutvikling knyttet til dokumentasjon av helsehjelp som hovedområde. Hun er over middels interessert i dokumentasjon av helsehjelp og har de siste årene vært prosjektleder for "DokHelseTroms" og et forprosjekt om teknologiske utfordringer innen dokumentasjon.
pdf-ikon Last ned presentasjon

 

 

Den person-sentrerte, helhetlige, proaktive og digitalt støttede helsetjenesten – Hvordan ser den ut og hva er barrierene?

pdf-ikon Last ned presentasjon (Gro Berntsen/Stein Olav Skrøvseth)

Gro Berntsen

Gro BerntsenGro Berntsen er sjefsforsker ved Norsk senter for e-helse forskning og har en bistilling som seniorforsker ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø fra 2009. Berntsen forsker på kvalitet i helsetjenesten, pasientforløp og person-sentrerte tjenester ved komplekse og langvarige helsetjenestebehov. Hun var forskningsdirektør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering fra 2005-2009. Hun har en doktorgrad i benskjørhetsepidemiologi.

 

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav SkrøvsethStein Olav Skrøvseth har doktorgrad i fysikk fra NTNU (2006). Etter 2009 arbeidet han som forsker i dataanalyse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og har vært gjesteforsker ved IBMs forskningslaboratorium i New York. I april 2016 tok han over som senterleder for det nye Nasjonalt senter for e-helseforskning.

 

 

Påmelding btn


HelsIT RSB

Arrangør

NTNU Kunnskap for en bedre verden

Del denne siden: