Arrangement

Arrangement

Energikontakten er hvert år med på å skape gode arrangement og møteplasser for næringslivet, studentene og fagmiljøet på NTNU. Dette er gode arenaer for å stifte kontakter og for å utveksle kunnskap mellom alle partene Energikontakten representerer.

I tillegg til å ha arrangement på en felles arena er Energikontakten med på å skape begivenheter for studentene. I Strategi og aktivitetsplanen kan du lese mer om hva vi gjør.

Energidagen

Energidagen


Energidagen er karrieredagen for studenter innenfor NTNUs energi og miljø relaterte studieprogrammer. Den arrangeres hvert år av Energi og miljø-studentene og EnergiKontakten siste helg i Oktober. I tilknytning til Energidagen arrangeres det et medlemsmøte dagen før. 

 

På Energidagen får bedrifter profilere seg på stands, holde spennende foredrag om dagsaktuelle tema og møte hundrevis av motiverte og kompetente studenter. Dette er en ypperlig mulighet for bedrifter til å vise fram hva de holder på med og rekruttere til sommer-, deltids- og fulltidsjobb. For å komme enda nærmere på studentene holdes det speedintervju og et mer eksklusivt arrangement på kvelden - Energikvelden. På Energikvelden inviteres studenter av medlemsbedriftene til en sosial sammenkomst og caseløsning. 

Energidagen 2023


Smeltedigelen

Smeltedigelen

-En annerledes møteplass 

Etter det første arrangementet i 2004, har Smeltedigelen blitt et årlig arrangement for EnergiKontakten. Smeltedigelen er en møteplass mellom studenter, EnergiKontaktens medlemmer og ansatte ved NTNU. Her diskuteres problemstillinger relatert til fagfeltet Energi og Miljø på en hyggelig og uformell måte. Det som skiller Smeltedigelen fra mange andre arrangemeneter, er at diskusjonen foregår på en mer uformell måte enn den klassiske settingen med panel og tilskuere.

Smeltedigelen finner sted i Trondheim i løpet av nyåret. 

Kommende arrangement

Kommende arrangement

Arrangement med bedrifter:

 • 24. Mars: Årsmøte og Smeltedigelen
 • 1.-2. november Energidagene
 • 3. November: Medlemsmøte
 • Bedriftspresentasjoner
 • Foredrag for våre studenter

 

Arrangement for studenter:

 • Faglig ekstrahjelp før eksamen

 • Ekskursjon i begynnelsen av studiet

 • Master- og bachelorfrokost

 • Motivasjonsdag

 • Jobbsøkerkurs

 • Støtte til deltakelse på faglige konferanser

 • Velkomstseminar for de nye studentene

Medlemsmøte til EnergiKontakten

Medlemsmøte til EnergiKontakten

I forbindelse med energidagen arrangerer EnergiKontakten medlemsmøte. Her blir det diskutert aktuelle temaer som utvikling av EnergiKontakten eller hvordan man kan bedre tilhørende studieprogram. I 2022 ble det diskutert hvordan man ønsker å videreutvikle EMIL-studiet. 


Partnerbedrifter

Partnerbedrifter

 

Kontakt oss