Arrangement

Energikontakten er hvert år med på å skape gode arrangement og møteplasser for næringslivet, studentene og fagmiljøet på NTNU. Dette er gode arenaer for å stifte kontakter og for å utveksle kunnskap mellom alle partene Energikontakten representerer. Energidagen og Efiks er de største av disse møteplassene og arrangeres annenhver høst. Smeltedigelen er en annerledes møteplass der alle i Energikontakten kan møtes for aktuell diskusjon og målrettet workshop. 

I tillegg til disse møteplassene er Energikontakten med på å skape begivenheter for studentene på Energi og Miljøstudiet. Dette skjer gjennom støtte til faglige ekskursjoner gjennom hele studieforløpet gjennom og støtte til studentenes linjeforening.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no