Bedrift

Bedrift

Velkommen til Energikontaktens bedriftside. Som medlem av Energikontakten får din bedrift tilgang til arrangementer sammen med  Energi og Miljøstudentene. Dere får også en helt unik mulighet til å påvirke utviklingen av Energi og Miljøstudiet. Som medlem kan du blant annet også få:

  • Bidra til å sikre egen rekruttering
  • Navnet på hjemmesider (lenker) og i trykt informasjonsmateriell
  • Invitasjon til å komme med prosjekt- og hovedoppgaveforslag
  • Hjelp fra linjeforeningen til Energi og Miljø til å arrangere bedriftsmøter med studentene.
  • Energikontakten har som målsetting å støtte Energi og miljø-ekskursjoner med et beløp pr deltaker, forutsatt at ekskursjonen også støttes av NTNU. Slik kan vi oppnå at medlemsbedrifter ikke vil bli kontaktet om ytterligere sponsing.
  • Dialog med programstyret om bedriftens behov og studiets innhold
  • Tilgang på motiverte og dyktige sommervikarer
  • Forenklet kommunikasjonsflate mot NTNUs satsingsområde energi og miljø.
Følg med på nyhetsbrevene og møt opp på medlemsmøtene for å komme med innspill til Energikontakten og for å holdes oppdatert på Energikontaktens virksomhet.
 
 

 
Gå til nelfo hovedside