Barcode of Life

DNA strekkoding, eller DNA barcoding, er en enkel metode som tar sikte på å identifisere en organisme ved korte biter av arvestoffet (DNA). Metoden tas i bruk for å DNA strekkode alle norske arter nakensnegler. Av de 90 artene som er registrert er omtrent to tredjedeler mulig å finne gjennom dykking. Håpet er derfor at en forholdsvis stor andel av den norske nakensneglefaunaen skal være strekkodet om kort tid.

DNA strekkoding tar utgangspunkt i at genetisk variasjon i et spesifikt DNA-segment (omtrent 650 basepar på CO1-genet) er større mellom arter enn innenfor arten. Hvis denne variasjonen er stor nok kan metoden brukes til å avgrense arter. Det gjør at metoden er godt egnet til identifisering av ukjente organismer. Navnet strekkoding (eller barcoding) kjenner vi igjen fra butikken der varer scannes med en strekkode i kassa.

Målet med prosjektet er å DNA strekkode så mange som mulig av våre 90 kjente arter. Omtrent to tredjedeler av de 90 artene er det altså mulig å nå gjennom dykking. De øvrige er bare kjent fra Norge fra materiale funnet på dypt vann, og mange er bare kjent fra meget få funn.

Nakensnegler er vanskelig å identifisere når de er fiksert. Av den grunn blir de som regel listet opp som «Nudibranchia indet.»(ikke identifisert nakensnegle) i lister over arter fra ulike prosjekter. Gjennom dette prosjektet håper vi å kunne bidra til å rette opp dette. Målet er opprette et DNA strekkode-bibliotek der individer av nakensnegler kan strekkodes for å fastslå hvilke arter som er funnet i den enkelte undersøkelse. Dette vil bidra til større kunnskap om utbredelse av de enkelte artene, og til å avdekke kryptiske arter.

Kryptiske arter er arter som er helt like eller identiske i ytre morfologi. Genetiske undersøkelser og studier av slektskapsforhold mellom arter avslører stadig vekk at vi har arter i vår fauna som er morfologisk helt like, men som genetisk åpenbart er ulike arter. DNA strekkoding er en god metode for å avdekke slike kryptiske arter. Mer grundige undersøkelser er påkrevd i tillegg, men strekkodingen vil fortelle at det er arter som må undersøkes nærmere. Kryptiske arter representerer et skjult biologisk mangfold. Derfor er det viktig å jobbe med dette, vi har behov for bedre kunnskap om det mangfoldet vi har i vårt nærmiljø.

Lenke til Norwegian Barcoding of Life (NorBOL)

Lenke til International Barcode of Life