Under overskriften “Nå er det vanlige folks tur – også til å bli hørt om forskning og innovasjon?” inviterer AFINO, NORSUS og NTNU til samtale under Arendalsuka.

Arrangementet vil foregå på ombord på M/S Lofoten tirsdag 16. august kl. 16-17.15.

Med følgende panel er det duket for en særdeles interessant og spennende ettermiddag:
– Mari Sundli Tveit, administrerende direktør Norges Forskningsråd
– Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant Venstre
– Sofie Marhaug, stortingsrepresentant Rødt
– Lise Selnes, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
– Tore Tennøe, direktør Teknologirådet
– Harald Throne-Holst, seniorforsker, SIFO, OsloMet
– Ellen-Marie Forsberg, direktør, NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning (arrangør)
– Siri Granum Carson, direktør NTNU Oceans, leder AFINO-nettverket (arrangør)

Om arrangementet:
Forskningspolitikken er rigget slik at næringsliv og i økende grad offentlig sektor tar en stadig mer aktiv rolle i forskning og innovasjon. Men burde vanlige folk også gjøre det?

For å skape mer legitimitet for forsknings- og innovasjonsagendaer, kanskje særlig knyttet til komplekse utfordringer som for eksempel klimaendringer og biologisk mangfold, kan man hevde at vanlige folk må føle nærhet til forskningen – slik at forskningen hjelper til å løse problemer som de (vi alle) føler på kroppen. Slik nærhet kan oppstå ved at forskningen åpner opp og inviterer folk inn.

Noen forskningspolitiske tendenser går i denne retningen. Også FNs bærekraftsmål, og spesielt mål 17 om partnerskap, viser behov for brede samarbeid i all politikk.

På den annen side kan man hevde at vanlige folk ikke har kompetansen som skal til for å involvere seg i forskning og innovasjon, og forskerne har mer enn nok å gjøre med kunnskapsproduksjon om de ikke også skal bruke tid på å snakke med vanlige folk. Man kan hevde at forskningen er nærmest «anti-folkelig» i sin natur; hva er risikoen for forskningen når folk snakker tilbake?

Folkelig involvering er ikke bredt implementert i forskningen i Norge, slik det er i Europa. Burde det være det? Og i så fall; hvordan involverer vi vanlige folk i Norge i enda bredere partnerskap rundt forskning og innovasjon – utover at de bidrar med å samle data? Vil mer folkelig involvering bidra til å synliggjøre verdien av forskning i Norge?

Med dette arrangementet ønsker vi en forskningspolitisk diskusjon om veien videre for folkelig involvering i forskning i Norge.

Arrangementet vil bestå av innledninger og paneldiskusjon, og er åpent for alle.

Program:

  • 16.00 – 16.10: Velkommen og introduksjon til tematikken, ved Ellen-Marie Forsberg (direktør NORSUS) og Siri Granum Carson (direktør NTNU Oceans og leder for AFINO-nettverket for ansvarlig forskning og innovasjon)
  • 16.10 – 16.30: Hva er status på involvering av «vanlige folk» i forskning og innovasjon?
  • Presentasjoner av Tore Tennøe (direktør Teknologirådet) og Harald Throne-Holst (seniorforsker, SIFO).
  • 16.30 – 16.40: Hvor går veien videre? Perspektiver fra Norges Forskningsråd, ved Mari Sundli Tveit (Adm. dir. Norges forskningsråd)
  • 16.40 – 17.10: Panelsamtale om veien videre for folkelig involvering i forskning på grønn omstilling: Lise Selnes (AP), Alfred Bjørlo (Venstre), Sofie Marhaug (Rødt) og Sundli Tveit.
    5 min innlegg (Selnes, Bjørlo, Marhaug) og diskusjon
  • 17.10 – 17.15: Avrunding
  • 17.15. Mingling og forfriskninger

Link til arrangementet på Facebook – Nå er det vanlige folks tur – også til å bli hørt om forskning og innovasjon? | Facebook.
Link til arrangementet på Arendalsukas nettsider – Nå er det vanlige folks tur – også til å bli hørt om forskning og innovasjon? – Arendalsuka.

Arrangementet markerer avslutningen av det Forskningsrådsfinansierte medvirkningsprosjektet om Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Horisont Europa.