For å nå fram i klimakampen, korrupsjonskampen og kampen for sosial rettferdighet må samfunnsansvaret løftes opp på bransjenivå, og et…