Som en del av AFINO, senteret for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge, har BI foretatt en case-studie av europeisk olje- og gassindustris omstilling til nye klimarealiteter.
På bakgrunn av studien og i samarbeid med NIFU og Norges UNESCO Chair i Futures Literacy – gjennomfører vi nå et fremtidslaboratorium om petroleumsnæringens fremtid i Norge.

Et fremtidslaboratorium er en gruppeøvelse der deltakerne utvikler ulike fortellinger om hva fremtiden kan bringe når det gjelder utviklingen av næringen i en tid med klimakrise, krav om grønn omstilling og kulturelle og politiske skift.
Poenget er ikke å forutsi fremtiden, men å bruke ulike scenarier til å utfordre hverandres vanetenkning og fordommer.  

Laboratoriet går over to halve dager, der den første utvikler deltakernes visjoner og forestillinger, og den andre bringer inn materialet fra caset og erfaringer fra to nordiske pionerer i grønn petroleumsomstilling. Disse innslagene suppleres med kommentarer fra et ekspertpanel.

Målet er at AFINO-prosjektet og arrangementet skal bidra til den norske debatten om energi, omstilling og bærekraft.

Påmelding gjøres via denne linken (merk at det er begrenset antall plasser):
https://events.provisoevent.no/handelshoyskolen_bi/events/fremtidslaboratorium-om-oljeindustriens-framtid/register  

Program:
https://www.bi.no/om-bi/kalender/2021/oktober/fremtidslaboratorium-om-oljeindustriens-framtid/