sdu-collage

Digital art: students  -  Artist: K.T. Nesgaard

Velkommen til Skolen i digital utvikling

 

Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling!
 

7. - 8. november 2019
X MEETING POINT, Skjetten

Velkommen til alle skoleledere, skoleeiere, til alle skolefaglig ansvarlige i direktorat, i lærerorganisasjoner, og hos fylkesmannen, lærerutdannere og alle andre som er opptatt av skoleutvikling og IKT

Skolens ledelse står sentralt i skolens utviklingsarbeid knyttet til fagfornyelsen. Dette gjenspeiles i årets konferanse, hvor både kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, og direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen, vil snakke om nettopp fagfornyelse og digitalisering.

Men som vanlig er det bredde i konferanses tema, både i plenum og sesjoner. Dette er en konferanse som skal være til nytte og til inspirasjon for alle som skal lede skoleutvikling. Det er ikke bare enkelt å lede en god utvikling av digitalisering i egen skole, eller i egen kommune / fylkeskommune. Det er en sammensatt oppgave med ukjente faktorer. Kunnskap om ledelse, kunnskap om utviklingsarbeid, kunnskap om digitalisering går sømløst over i hverandre, og er hele tiden gjenstand for refleksjon og endring. Derfor blir det viktig å sette av tid til å utvikle egen kunnskap, og å få bedre innsikt i og større forståelse for egen rolle i skolens digitaliseringsarbeid.

Skolen i digital utvikling har i alle år vært konferansen hvor skoleledere og skoleeiere møtes. Dette er to dager som er en god investering i egen, og i skolens utvikling.

 

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo

 

REG RSB

Del denne siden

Del denne siden: