Åpent nummer om profesjonsetikk

  • May Thorseth Programme for Applied Ethics, Department of Philosophy & Religious Studies, Norwegian University of Science and Technology
  • Siri Granum Carson Programme for Applied Ethics, Department of Philosophy & Religious Studies, Norwegian University of Science and Technology
  • Allen Alvarez

Abstract

Dette nummeret av tidsskriftet er et åpent nummer. Der fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk. Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.
Published
2015-11-09
How to Cite
Thorseth, M., Carson, S., & Alvarez, A. (2015). Åpent nummer om profesjonsetikk. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 9(2), 1-2. https://doi.org/10.5324/eip.v9i2.1936
Section
Leder - Introduction