Det monitorerede mig – empowerment eller patologisering?

Authors

  • Lisbeth Kappelgaard Aalborg Universitet | Institut for Kommunikation | MATTERING

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v9i1.1831

Keywords:

Ethics, humanistic health research, self-monitoring, Ecological Momentary Storytelling

Abstract

Healthcare apps er blevet en omfattende industri.  Vi kan ganske gratis downloade tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske form til vores mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, producere endeløse datamængder og viden om os selv og vores liv – altså skabe et «monitoreret mig». Men hvordan forholder vi os til denne mulighed? I nærværende artikel tages udgangspunkt i foreløbige resultater fra et igangværende ph.d. projekt, hvor brugen af apps og biofeedback anvendes i praksis, til at belyse en stigende stressproblematik blandt lærere i den danske folkeskole. Artiklens ærinde er, at tematisere de normer og fortolkningsrammer, som kommer til syne, når aktørerne selv italesætter sit «monitorerede mig» og hernæst diskutere, i hvilken position, disse normer og tolkninger af teknologien i anvendelse, bringer aktøren. Er «det monitorerede mig» en mulighed for frisættende autonomi – en empowerment? Eller bidrager monitoreringen i stedet til individualisering eller patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen fortælling, producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal modtage, eller hvordan vores arbejdsmiljø bør være?

Nøgleord: Etik, humanistisk sundhedsforskning, selvmonitorering, Ecological Momentary Storytelling

English summary: The Monitored Me - empowerment or pathologization?

Healthcare apps have become a major industry. We can freely download thousands of apps, that enable us to monitor everything, from our physical condition to our mental well-being, and we can through the monitoring produce endless amounts of data and knowledge about our inner selves and our lives - creating a “monitored me”. But how is this technological possibility dealt with, in practice? The present article presents and discusses results from a case study in which apps and biofeedback were used to illuminate an increasing stress problem among teachers in the Danish preliminary school system. The focus of the article is to analyze the self-interpretation framework that appears when the users of the technology articulate the "monitored me” and hereafter discuss how these self-interpretations position the user. Is “the monitored me” an opportunity for liberating autonomy – for empowerment? Or does it contribute to individualization or pathologization?

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lisbeth Kappelgaard, Aalborg Universitet | Institut for Kommunikation | MATTERING

Ph.d. stipendiat og Studieadjunkt

Aalborg Universitet | Institut for Kommunikation | MATTERING

Published

2015-05-09

How to Cite

Kappelgaard, L. (2015). Det monitorerede mig – empowerment eller patologisering?. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 9(1), 37-54. https://doi.org/10.5324/eip.v9i1.1831

Issue

Section

Artikler - Articles