No. 1 (2014)

EiP 1/2014

Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.

Publiseringsdato 2014-05-13

Published: 2014-05-13