Publikasjoner

Publikasjoner

I forlengelse av NNFF-konferansene utgis en konferanseantologi med artikler.

Fra og med nettverkets sjette konferanse, med temaet Grænsegængere på Syddansk Universitet i desember 2017, systematiseres fagfelleprosessen for konferenseserien slik at den tilfredsstiller kravene for hvert nettverkslands vitenskapelige publiseringssystem. Samtidig blir konferanseantologiene gjort tilgjengelige i digital utgave.

Hver utgivelse har en vitenskapelig komité, som består av styringsgruppen for NNFF. Den lokale redaksjonsgruppe for hver utgivelse består av konferansens arrangører.

Fagfelleprosesssen for konferenseserien er dobbelt blindet med to fagfellebedømmere på hver artikkel, en intern valgt ut fra konferenseantologiens øvrige bidragsytere, og en ekstern nordisk førstespråksforsker.

De to fagfellebedømmerne velges ut fra faglig viten.


Konferansepublikasjoner

Jølle, L., Larsen, A. S., Otnes, H. & Aa, L. I. (Red.) (2021). Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215050980.

Elf, N., Høegh, T., Kabel, K., Krogh, E., Piekut, A., & Rørbech, H. (Eds.) (2020). Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag. Konferenceserien for Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning, vol. 1. Odense: Syddansk Universitetsforlag & Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning. Open access (CC BY-NC 4.0).

Höglund, H. & Heillä-Ylikallio, R. (red.) (2016). Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik. Rapport från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, nr. 39. Åbo Akademi.

Andersson, P., Holmberg, P., Lyngfelt, A., Nordenstam, A. & Widhe, O. (eds) (2014) . Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden. Göteborg: Göteborg Universitet.

Skjelbred, D. og Veum, A. (red) 2013: Literacy i læringskontekster. Oslo: CappelenDamm Akademisk.

Lehti-Eklund, H., Slotte-Lüttge, A., Silén, B & Heilä-Ylikallio, R. (red.) (2012). Skriftpraktiker hos barn och unga. Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Nr 35.

Adelmann, K. (red.) (2010). Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Malmö Högskola.

Øvrige publikasjoner

Ongstad, S. (2012). Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. Oslo: Novus.