Historie

Historie

NNFF har sitt utgangspunkt i det nordiske nettverket Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning, NNMF. Nettverkets drift kan deles inn i tre perioder: etablering (2008-2011), drift (2012-2022) og utvidelse (2022- ).

NNMF ble etablert i 2008 ved hjelp av en treårig finansiering fra NordForsk. Det overordnede målet var å kartlegge og studere forskningsfeltet for morsmålsdidaktisk forskning i Norden. Et delmål var å organisere nordiske forskerkurs og konferanser. Nettverket ble initiert og ledet av Sigmund Ongstad, Margareta Petersson, Ellen Krogh og Jan Einarsson, med en referansegruppe bestående av Ria Heilä-Ylikallio, Jon Smidt, Anne Holmen, Dagrun Skjelbred og Sylvi Penne. Et resultat av NordForsk-finansieringen var publikasjonen Nordisk morsmåldidaktikk. Forskning, felt og fag, som er redigert av Sigmund Ongstad (Oslo: Novus: 2012). Et annet resultat var altså etableringen av NNMF.

Siden 2011 har driften dermed fortsatt med en styringsgruppe bestående av representanter for de fire nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige, med kontakt til landenes nasjonale nettverk eller tilsvarende. Et konkret mål har vært å arrangere en nordisk konferanse annethvert år, og vertskapet for konferansen har sirkulert og fulgt vertslandet. Det overordnede formålet med NNMF har vært å videreføre NNMFs formål om å legge til rette for og videreutvikle forskningsfeltet. Konferansene finansieres nasjonalt og via deltakeravgifter. Konferansene har vært tematisk planlagt og har dekket et bredt spekter av grunnleggende førstespråksdidaktiske problemstillinger, for eksempel forholdet mellom tekst og kontekst, skrivepraksis og leseferdighet under endring, samt mulighetene for mangfold (se oversikt over alle konferansene).

Konferansene har skapt en rekke konferansepublikasjoner.

I tillegg til konferansene er det også avholdt forskerutdanningskurs som har hatt en betydelig rolle i å støtte ny forskning knyttet til doktorgradsstudenter/ph.d.-stipend.

Fra 2022 utvides nettverket til også å omfatte Island. Nettverkets forskningsområde utvides også i samsvar med utviklingen av faget og internasjonal forskning. Nettverket får av den grunn et nytt navn, Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk, forkortet NNFF, som omfatter didaktisk forskning på alle nordiske språk som førstespråk og deres kulturelle kontekster. NNFFs styringsgruppe utvides med to representanter for Island og har dermed ti medlemmer. Representanter for det lærestedet som har sin tur til å arrangere påfølgende konferanse inviteres til møtene i styringsgruppen. NNFF jobber i aktivt samarbeid med nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk, spesielt ARLE.