Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

NNFF

Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

NNFF er et nettverk for forskning på undervisning, læring og utvikling i sammenhenger der førstespråket (L1) utdannes og undervises i de nordiske landene. Nettverket er opptatt av bruk av språk og litteratur samt bredere estetiske tekster og andre kommunikasjonsformer som bidrar til læring og danning.


Nytt relevant tidsskrift for nettverket

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (TfD) er et open access-tidsskrift som publiserer vitenskapelige, fagfellevurderte artikler om dansk didaktisk forskning og annen forskning i skolens førstespråksfag i Norden. Den første utlysningen er ute nå, og nummeret forventes å bli lansert ved årsskiftet 2024-25.
 


Nettverkets navn på de nordiske språkene

Nettverkets navn på de nordiske språkene

Nordisk netværk for forskning i førstesprogsdidaktik

Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

Norrænt net um rannsóknir á kennslufræði fyrsta máls

Pohjoismainen ensikielen didaktiikan tutkimusverkosto