Forskerutdanningskurs

Forskerutdanningskurs

Nettverket har tradisjon for å invitere stipendiater og nyetablerte forskere til forskerutdanningskurs i forbindelse med nettverkssymposium/-konferanse.


2008, Trondheim. Skriveforskning. Opplegg og respons Gert Rijlaarsdam og Caroline Liberg.

2009, Malmø, Malmö Høgskola. Teori og metode i empirisk lese- og skriveforskning. Opplegg og respons Kathleen McCormick og Synnøve Matre.

2010, Oslo. Diskursanalyse og retorikk. Opplegg Iver Neumann, Kjell Lars Berge og Michael Byram.

2010, Middelfart. The Interpretation of Qualitative Data in Mother Tongue Didactic Research.  Opplegg og respons Piet Hein van der Ven og Irene Pieper.

2011, Åbo, Åbo Akademi. Å skrive de første linjene, å velge de beste bildene. Opplegg og respons Riitta-Liisa Korkeamäki, Hanna Lehti-Eklund, Monica Reichenberg, Beatrice Silén og Ria Heilä-Ylikallio.

2011, Tønsberg. Doktorandkurs. Opplegg og respons Paul Prior og Sigmund Ongstad.

2013, Gøteborg. Mini-doktorandkurs. Opplegg og respons Anna Lyngfelt.

2017, Odense. Prekonferanse. Opplegg og respons Jenny Folkeryd. Respons Atle Skaftun, Aslaug F. Gourvennec, Nikolaj Elf, Anke Piekut og Kristine Kabel.

2019, Trondheim. Prekonferanse: «Å forholde seg til det morsmålsdidaktiske forskningsfeltet – perspektiver og praksis». Innlegg fra Mari-Ann Igland, Nina Goga og Stian Hårstad. Opplegg og respons av Irmelin Kjelaas, Per Esben Myren-Svelstad og Gustaf Skar.

2021, Uppsala. Prekonferanse. Opplegg og respons Stefan Lundström, Caroline Liberg, Päivi Juvonen, Maria Westman, Robert Walldén og Christina Olin Scheller.