NNFF-konferanser

NNFF-konferanser

Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk har som formål å arrangere nordiske konferanser annethvert år. Konferansene finansieres nasjonalt og gjennom deltakerbetaling.


Kommende konferanser

NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik

Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden

25-26 oktober 2023, Helsingfors, Finland


Tidligere konferanser

NNMF 1 Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Malmö Högskola 18.–20. november 2009. Arrangør SMDI.

NNMF 2 Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring. Syddansk Universitet, Middelfart 17.–19. mars 2010. Arrangør DaDi.

NNMF symposium: Skriftpraktiker hos barn och unga. Åbo Akademi, Vasa 24.–25. mai 2011. Arrangør MOD.

NNMF 3 Literacy – morsmålsdidaktiske utfordringer. Tønsberg 2.–4. november 2011. Arrangør NNDF.

NNMF 4 Mångfaldens möjligheter. Göteborgs Universitet 5.–6. desember 2013. Arrangør SMDI.

NNMF 5 Framtida berättelser. Åbo Akademi, Vasa 3.–4. desember 2015. Arrangør MOD

NNMF 6 Grænsegængere. Syddansk Universitet, 30. november–1. desember 2017. Arrangør DaDi.

NNMF 7 Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt. Trondheim, 23.–24. oktober 2019.

NNMF 8 Uppsala universitet, Sverige, den 24 – 25 november 2021.