Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

NNFF

Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

NNFF er et nettverk for forskning på undervisning, læring og utvikling i sammenhenger der førstespråket (L1) utdannes og undervises i de nordiske landene. Nettverket er opptatt av bruk av språk og litteratur samt bredere estetiske tekster og andre kommunikasjonsformer som bidrar til læring og danning.


Nettverkets navn på de nordiske språkene

Nettverkets navn på de nordiske språkene

Nordisk netværk for forskning i førstesprogsdidaktik

Nordisk nettverk for forskning i førstespråksdidaktikk

Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

Norrænt net um rannsóknir á kennslufræði fyrsta máls

Pohjoismainen ensikielen didaktiikan tutkimusverkosto