Kulisteinen – «Norges dåpsattest»

Bakgrunn:

Kulisteinen – «Norges dåpsattest»

Runeinnskriften på Kulisteinen er første gang vi kjenner til at navnet "Norge" er brukt på norsk jord, og kalles derfor "Norges dåpsattest". I tillegg er den et tidlig bevis på at folk hadde begynt å følge kristendommen.

Kulisteinen. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.

Kulisteinen stod opprinnelig på øya Kuli, i Smøla kommune. Dette er et område hvor kristendommen tidlig fikk fotfeste. På den ene siden av steinen er det innhugd et kors, mens det på de to kortsidene er det hugget inn runer. Steinen er skadd i toppen, slik at innskriften kan ha vært lengre.

Det er bevart 80 runer som foreløpig er tolket slik:
Tore og Halvard reiste denne steinen etter Ulfljot 
Tolv vintre hadde kristendommen vært i Norge

Datering

Steinen har tidligere vært datert til år 1034, ut ifra det vi vet om når kristendommen kom til landet. I senere tid har forskere foreslått at steinen skal tidfestes helt tilbake til midten av 900-tallet. 

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, som er en liste over verdens viktigste dokumenter. I 2012 ble Kulisteinen med i Norges dokumentarv. 
Kulisteinen er et unikt kulturminne og dokument, som både viser at den nye religionen hadde fått fotfeste i deler av landet, samt at man hadde begynt å bruke navnet Norge (nuriki) om deler av landet.

Transkripsjon av runene på Kulisteinen.

Se steinen med egne øyne

Kulisteinen kan ses i Vitenskapsmuseets middelalderutstilling i Suhmhuset i Trondheim. En kopi er satt opp på Kuli, på stedet der en tror steinen opprinnelig sto.

Les mer i boka "Kulisteinen – grensemerke i tid og rom". Boka kan også kjøpes i fysisk format i museumsbutikken.

Kartutsnitt som viser Kuløy.

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv

Diplom Norges dokumentarv

Unesco-logo med lenke til Norsk kulturråd


Besøk Kulisteinen

Besøk Kulisteinen

Kulisteinen står i utstillingen "Middelalder i Trondheim", i tillegg står en kopi på Kuløy.

Video:

3D-modell:

Kulisteinen av NTNU Vitenskapsmuseet på Sketchfab

Foto av kulisteinen

Foto av kulisteinen

Ved bruk, vennligst oppgi:
"Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet."

Kulisteinen. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.Kulisteinen, detaljefoto tekst. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.Kulisteinen, detaljefoto kors og tekst. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet.