Topic

Looking for info about Oceans Aquaculture?

Select theme page

Årets Brohodekonferanse går av stabelen 28. Oktober og i år er den også digitalt tilgjengelig!

Vi inviterer til en innholdsrik samling i Trondheim hvor representanter fra næring, politikk, utdanning og vitenskap møtes fysisk og virtuelt for en god formidling av kunnskap, utfordringer og muligheter for havbruksnæringen. Dette er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Her legges det til rette for å bygge relasjoner som vil gi større næringsrelevans i utdanning og nytenkende kandidater til havbruk. Foredragsholderne vil delta fysisk eller gi sine presentasjoner på nett.

Årets tema er: Framtidens havbruk fra et nærings- , samfunns- og forskningsperspektiv. Konferansen vil ta deg med inn i den norske havbruksindustrien for å se på hvilke tekniske og biologiske utfordringer havbrukssektoren vil møte på i fremtiden, men også hvilke muligheter for innovasjon og internasjonalisering som vil være viktige i årene fremover. Studenter fra ulike studieretninger inviteres til å bidra med nye ideer til samspill og næringsinteraksjoner i utdanning.

Om Oceans Aquaculture

På NTNU Bridge Oceans Aquaculture kan havbruksnæringa rekruttere studenter til jobb og faglig samarbeid.
Vi legger til rette for bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringa, og åpner dører til våre fagmiljø.

Siste utlysninger for Aquaculture

Gode historier fra havet

Ei god investering!

Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å utvikle nyttige resultater og for en framtidig ansettelse. Det sier Product Engineer Magnus Røsseland Bollmann hos selskapet.