Illustrasjonsbilde av Toril Hernes, Andreas Skagøy, Kari Attramadal og Geir Antonsen

- Ble eksponert for en kompetanse vi ikke hadde før

«Forsker i bedrift» er en ordning i regi av Brohode Havbruk. I 2020 fikk Nofitech, Måsøval og Frøy mulighet til å være med på piloten for ordningen. Det viste seg å være både nyttig og lærerik for alle bedriftene.
Kari Attramadal, FoU-leder i Nofitech

- Vi fikk mye ut av «Forsker i bedrift»

Ordningen «Forsker i bedrift» gjør det mulig for en forsker å jobbe hos og med en bedrift i en periode på minimum ti dager. En av bedriftene som har god erfaring med ordningen er Nofitech.
Skjermdumt tatt fra webinaret.

– Studentene gir oss nye perspektiv

Oppgavesamarbeid er et nyttig verktøy, både for studenten og bedriftene. Flere bedrifter i havbruksnæringa har allerede hatt god nytte av et slikt samarbeid.

Tre suksesskriterier for en nærings-ph.d.

Gikk du glipp av lunsjwebinaret om nærings-ph.d.? Her er en oppsummering av råd, betraktninger og erfaringer fra både akademia, en næringslivsaktør, en tidligere kandidat og Forskningsrådet.