Bridge NTNU

https://www.ntnu.no/bridge/les-om-ulike-typer-oppdrag
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE
https://www.ntnu.no/bridge/resultater
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Lag Bridge-profil

Register

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

Recent announcements

Application deadline: 03.03.2017
Application deadline: 27.01.2017
Application deadline: 28.02.2017
Application deadline: 19.02.2017

Student of the week

"Aluminiumsindustrien er svært spennende og det hadde vært en fin måte å utvide kompetansen min på materialet ved å skrive en oppgave rettet mot en av de store aluminiumsbedriftene." 

Bridge stories

"Nettverksbyggingen jeg gjorde da jeg samarbeidet med bedriftene gjennom prosjekt- og masteroppgave bidro til at karrieren min skjøt...