Bridge NTNU

https://www.ntnu.no/bridge/h%C3%A5ndbok-arbeidsgivere
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

https://www.ntnu.no/bridge/h%C3%A5ndbok-arbeidsgivere
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Lag Bridge-profil

Register

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

Recent announcements

Student of the week

Jeg ønsker å skrive oppgave innen strålingsbiofysikk eller medisinske avbildningsmetoder. Drømmejobben vil være å kunne jobbe innen forskning og utvikling av medisinsk utstyr og behandlingsformer.

Bridge stories

Det er ikke bare nordtrønderne som synes Intro Trainee er en attraktiv arena for å starte sin yrkeskarriere, også folk fra andre deler av...