Bridge NTNU

https://www.ntnu.no/bridge/les-om-ulike-typer-oppdrag
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE
https://www.ntnu.no/bridge/resultater
https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

https://www.youtube.com/watch?v=tBm7qKxIsZE

Lag Bridge-profil

Register

Learn more about NTNU Bridge, the terms of use and our privacy policy

Recent announcements

Application deadline: 07.04.2017
Application deadline: 18.04.2017
Application deadline: 09.04.2017
Application deadline: 08.04.2017

Student of the week

"Kunnskap fra teoretisk undervisning, prosjektarbeid og frivillig arbeid ved NTNU har gitt meg forståelse for mange av de utfordringene vi står overfor i samfunnet."

Bridge stories

"Prosjekter og muligheter finnes, man må bare tørre å spørre!"