Employer

New user

Choose content

New Students

Jeanette Stene Stensheim

Jeg har en bachelor i Bevegelsesvitenskap fra før og er nå på siste semester i Master of Science in Physical Activity and Health med Bevegelsesvitenskap som retning. Gjennom studiet har jeg fått god kunnskap innenfor bl.a idrettsfysiologi, evaluering av fysisk form og prestasjonsevne, forskningsmetoder, skriving og kommunikasjon, og statistikk. Er godt kjent med SPSS som verktøy for dataanalyse og presentering av data. I breddesemesteret tok jeg introduksjon til nevrovitenskap og fag innenfor psykologi.

Jeg er nå tilknyttet et prosjekt på Granåsen Toppidrettssenter. Her har jeg fra start av fått være med å ta del i planeggingen av prosjektet, utforming av protokoller, og rekruttering, og presentert informasjon til deltakere. Protokollen inneholder bl.a test av lungefunksjon, laktatprofil, VO2max-test, kognitiv test og spørreskjema. Her har jeg fått god og grundig opplæring i bruk av utstyret og datasystemet (Vyntus) og rutiner som skal utføres før og etter bruk av labben. Jeg har vært testansvarlig for gjennomføring av testingen for mine deltakere.

Jeg har en bachelor i Bevegelsesvitenskap fra før og er nå på siste semester i Master of Science in Physical Activity and Health med Bevegelsesvitenskap som retning. Gjennom studiet har jeg fått god kunnskap innenfor bl.a idrettsfysiologi, evaluering av fysisk form og prestasjonsevne, forskningsmetoder, skriving og kommunikasjon, og statistikk. Er godt kjent med SPSS som verktøy for dataanalyse og presentering av data. I breddesemesteret tok jeg introduksjon til nevrovitenskap og fag innenfor psykologi.

Jeg er nå tilknyttet et prosjekt på Granåsen Toppidrettssenter. Her har jeg fra start av fått være med å ta del i planeggingen av prosjektet, utforming av protokoller, og rekruttering, og presentert informasjon til deltakere. Protokollen inneholder bl.a test av lungefunksjon, laktatprofil, VO2max-test, kognitiv test og spørreskjema. Her har jeg fått god og grundig opplæring i bruk av utstyret og datasystemet (Vyntus) og rutiner som skal utføres før og etter bruk av labben. Jeg har vært testansvarlig for gjennomføring av testingen for mine deltakere.

Jakob Pedersen Lersveen

Jeg har erfaring innenfor å lede en gruppe mennesker, og lede dem mot et felles mål. Jeg har også et solid akademisk grunnlag både innenfor pedagogikk og psykologi.

Jeg har erfaring innenfor å lede en gruppe mennesker, og lede dem mot et felles mål. Jeg har også et solid akademisk grunnlag både innenfor pedagogikk og psykologi.

Jens Christian Valen Leynse

Programmeringsspråk: C, Python, C++, Javascript, Rust, Oz
Markupspråk: HTML, CSS
Rammeverk: Django, UPC++, Git
Databasesystemer: MySQL, SQLite
Grafiske verktøy: OpenGL, Blender
Operativsystemer: MS Windows, Linux (Ubuntu)

Programmeringsspråk: C, Python, C++, Javascript, Rust, Oz
Markupspråk: HTML, CSS
Rammeverk: Django, UPC++, Git
Databasesystemer: MySQL, SQLite
Grafiske verktøy: OpenGL, Blender
Operativsystemer: MS Windows, Linux (Ubuntu)

Student of the month: Martin Brede Willumsen

"Gjennom utdanningen min så langt har jeg ervervet meg nyttig akademisk kunnskap innen fagfeltene matematikk, programmering og fysikk, som jeg tror vil være nyttig i en framtidig jobb."

Academic collaboration with students

Do you have a project in need of completion? Do you have development tasks that are always put on the back-burner? Could your organization benefit from innovative ideas and fresh inspiration from the best minds at NTNU? If so, academic collaboration between your organization, a student and his/her supervisor could be the solution you are looking for.

As an employer, you can utilize NTNU Bridge to connect with students for academic collaboration. NTNU Bridge is designed to put professional knowledge at the center. We have made it easy to search for students with the right skills for the job. This will give you access to first-rate professional expertise for your enterprise.

Events and scholarships