Employer

New user

Choose content

New Students

Lise Pettersen-Johansen

Jeg er en 47 år gammel kvinne som for tiden arbeider som senior prosjekt konsulent, da primært med leveranser for energi bransjen. Med min bakgrunn og erfaring, fungerer jeg da som et bindeledd mellom kunden og utviklere og gir konsulentbistand gjennom hele leveransen. Jobber også med koordinering av kundeforespørsler og oppgaver, samt med database relaterte oppgaver (SQL). Er utdannet i informatikk ved NITH og har vært innom, i større eller mindre grad, en rekke fag og emner som spenner over et vidt spekter innen IT. Se gjerne min CV for grundigere beskrivelse av nåværende og tidligere arbeidsoppgaver.

Jeg er en 47 år gammel kvinne som for tiden arbeider som senior prosjekt konsulent, da primært med leveranser for energi bransjen. Med min bakgrunn og erfaring, fungerer jeg da som et bindeledd mellom kunden og utviklere og gir konsulentbistand gjennom hele leveransen. Jobber også med koordinering av kundeforespørsler og oppgaver, samt med database relaterte oppgaver (SQL). Er utdannet i informatikk ved NITH og har vært innom, i større eller mindre grad, en rekke fag og emner som spenner over et vidt spekter innen IT. Se gjerne min CV for grundigere beskrivelse av nåværende og tidligere arbeidsoppgaver.

Atika Irfan

I have always been fascinated by the relationship between pathogens and the human body and had a graduation in Applied Microbiology.
Being immersed in the subjects of food, medical, pharmaceutical, and industrial microbiology, I was urged to explore these microbes on the genetic and molecular levels and learn how we can use those tiny creatures for the benefit of mankind on a commercial scale and thus, pursuing my Master's in Biotechnology. Moreover, being a student of Biotechnology and Food Sciences, I am expanding my horizon toward the domain of Food safety, Safe Food Production, Food Sciences, and Technology as well.

I have always been fascinated by the relationship between pathogens and the human body and had a graduation in Applied Microbiology.
Being immersed in the subjects of food, medical, pharmaceutical, and industrial microbiology, I was urged to explore these microbes on the genetic and molecular levels and learn how we can use those tiny creatures for the benefit of mankind on a commercial scale and thus, pursuing my Master's in Biotechnology. Moreover, being a student of Biotechnology and Food Sciences, I am expanding my horizon toward the domain of Food safety, Safe Food Production, Food Sciences, and Technology as well.

Ellen Haltuff

Jeg har jobbet mye med vitenskapelige beregninger spesielt i Python, men har også god nok kjennskap til både C++ og JavaScript til å kunne jobbe på området. Som fysiker har jeg gode problemløsningskunnskaper og en logisk tilnærming til nye utfordringer.

Jeg har jobbet mye med vitenskapelige beregninger spesielt i Python, men har også god nok kjennskap til både C++ og JavaScript til å kunne jobbe på området. Som fysiker har jeg gode problemløsningskunnskaper og en logisk tilnærming til nye utfordringer.

Raj Kumar Subedi

Master in Digital infrastructure and cyber security. I had CCNA and CCNP training in routing and switching in 2018.

Master in Digital infrastructure and cyber security. I had CCNA and CCNP training in routing and switching in 2018.

Student of the month: Eline Moen Folden

Min drømmejobb er en stilling hvor jeg kan ta i bruk bredden i min tverrfaglige kompetanse og få mulighet til å være med å videreutvikle havbruksnæringen fremover. Jeg finner samspillet mellom det teknologiske og det biologiske veldig interessant, og er opptatt av utvikling med fokus på bærekraft og dyrevelferd.

Min interesse, utdanning og erfaring har gitt meg et solid fundament som gjør meg godt egnet for en fremtidig stilling innen havbruksnæringen. Gjerne i en stilling hvor jeg kan videreutvikle meg, ta ansvar og være en positiv bidragsyter. Havbruk er en spennende bransje og næringen er i en rivende utvikling med teknologisk og bærekraftig satsning. En bransje som vil være viktig for fremtidens matforsyning.

Academic collaboration with students

Do you have a project in need of completion? Do you have development tasks that are always put on the back-burner? Could your organization benefit from innovative ideas and fresh inspiration from the best minds at NTNU? If so, academic collaboration between your organization, a student and his/her supervisor could be the solution you are looking for.

As an employer, you can utilize NTNU Bridge to connect with students for academic collaboration. NTNU Bridge is designed to put professional knowledge at the center. We have made it easy to search for students with the right skills for the job. This will give you access to first-rate professional expertise for your enterprise.

Events and scholarships