Employer

New user

Topic

Looking for info about Oceans Aquaculture?

Select theme page

New Students

Astrid Vangen

Etter en tverrfaglig utdanning, ligger kunnskapene mine i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling. Jeg har blandt annet hatt fag innen IT, økonomi og ledelse.

Etter en tverrfaglig utdanning, ligger kunnskapene mine i skjæringspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling. Jeg har blandt annet hatt fag innen IT, økonomi og ledelse.

Sigrid Klingøy

Education area: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk
Utdanningsområde: Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk

Victor Aaltvedt

Jeg kan vise til generelt gode karakterer fra tidligere og nåværende studier.
Generelt god karakter i vitenskapelig forskningsmetode.
Jeg har flere års erfaring innen salg og service.
Har allerede skrevet en Bacheloroppgave og har derfor faglig tyngde når jeg skal begynne på oppgave nummer to.

Jeg kan vise til generelt gode karakterer fra tidligere og nåværende studier.
Generelt god karakter i vitenskapelig forskningsmetode.
Jeg har flere års erfaring innen salg og service.
Har allerede skrevet en Bacheloroppgave og har derfor faglig tyngde når jeg skal begynne på oppgave nummer to.

Birgitte Farestveit

Som 2.års student på bachelorlinjen byggingeniør på NTNU Trondheim, har jeg blant annet jobbet med prosjekter, både selvstendig og i gruppe, og jobbet en del med digitale verktøy slik som Archicad.

Se CV for jobberfaringer.

Som 2.års student på bachelorlinjen byggingeniør på NTNU Trondheim, har jeg blant annet jobbet med prosjekter, både selvstendig og i gruppe, og jobbet en del med digitale verktøy slik som Archicad.

Se CV for jobberfaringer.

Student of the month: Lena Wistveen

Drømmejobben min er å jobbe innen klima og miljø. Drive frem nye, innovative og klimavennlige løsninger for en bedre og enklere hverdag og fremtid. Som metodisk og tverrfaglig skolert samfunnsviter, som er faglig sterk innen min disiplin, kan jeg bidra med analytiske og metodiske ferdigheter, i tillegg til administrativ erfaring.

Events and scholarships

Intervjutrening

Dette kurset gir deg kunnskap om hensikten med et jobbintervju, hvilke forber

Academic collaboration with students

Do you have a project in need of completion? Do you have development tasks that are always put on the back-burner? Could your organization benefit from innovative ideas and fresh inspiration from the best minds at NTNU? If so, academic collaboration between your organization, a student and his/her supervisor could be the solution you are looking for.

As an employer, you can utilize NTNU Bridge to connect with students for academic collaboration. NTNU Bridge is designed to put professional knowledge at the center. We have made it easy to search for students with the right skills for the job. This will give you access to first-rate professional expertise for your enterprise.