Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Gunvor Bjerkelund Røkke

Publiseringsfondet legges ned

NTNUs publiseringsfond for åpen tilgang avvikles i 2021 og tar ikke imot flere søknader. Alle publikasjoner som har fått tilsagn om støtte vil få utbetalt støtten etter at publikasjonen er publisert, registrert og lastet opp i Cristin for arkivering i NTNU Open. Midler som er satt av til publiseringsfondet i 2021 vil bli brukt til utbetaling […]

Les videre »

Info om hjemmekontor grunnet koronasituasjonen

Som resten av NTNU har også bibliotekets ansatte hjemmekontor i disse koronatider. Dersom du har spørsmål, innkjøpsforslag, eller du trenger annen biblioteksrelatert hjelp, får du enklest kontakt med oss via mail: Mailadresse Teknologibiblioteket: tekhb@ub.ntnu.noMailadresse Arkitektur- og Byggbiblioteket: arkbib@ub.ntnu.noMailadresse Marinbiblioteket: marinbib@ub.ntnu.noMailadresse Biblioteket Ålesund: alesund@ub.ntnu.no Faglige spørsmål / innkjøpsforslag kan rettes til: Lene Elisabeth Bertheussen (fagansvarlig i […]

Les videre »

Topp