Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Marinteknikk

Generell hjelp

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din bibliotekar.

Master-/Diplomoppgaver

 • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
 • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Sentrale databaser

For tilgang til alle bibliotekets databaser, se siden Bruke bibliotekets databaser.
Mange av databasene er for øvrig direkte søkbare via Litteratursøk for studenter eller i søkeverktøyet Oria.
Tilgang til ressursene forutsetter vanligvis at du er på NTNUs nettverk eller tilkoblet via VPN.
 • Ei Village–  Compendex er av de mest omfattende databasene innen teknologiske emner.
 • Web of Science (ISI) – Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-). Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.
 • SCOPUS – er en tverrfaglig database fra Elsevier, som satser spesielt på realfag, teknikk og medisin. Viser også siteringer.
 • SpringerLink eContent – søkeportal for bøker og tidsskrifter fra forlaget Springer.
 • OnePetro – OnePetro er et online-bibliotek med teknisk litteratur for industri for olje- og gassutforskning og produksjon (E & P). Inneholder proceedings (ISOPE, OTC) og tidsskrift.
 • ASME DIGITAL COLLECTION American Society of Mechanical Engineers. Tidsskrifter og Proceedings (OMAE)
 • IEEE Xplore  – En ressurs for å oppdage og få tilgang til vitenskapelig og teknisk innhold publisert av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og deres forlagspartnere.
 • IMO International Maritime Organization (Spør oss om passord / brukernavn)
 • Sea Web  Log in via Oria.no
 • SP ShipBase : vessel information by internet = skipsinformasjon på internett. Trykt utgave = Illustrert norsk skipsliste. (Spør oss om passord/brukernavn)
 • ShipPax database (Ask the library for password/username)
 • Standard.no   fullteksttilgang til aktive NS, NEK (IEC), ISO og et utvalg av NORSOK standarder:  https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Standarder
  Bruk EXPLORER/Firefox for å få åpnet standardene!
 • DNV GL Rules & Standards
  -for tilgang til Oil&Gas standards, gå til https://services.veracity.com/forgotpassword og registrer deg med NTNU epostadressen din, så fort du er godkjent får du tilgang til standardene.
 • ASTM COMPASS med API Standards
Topp