Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

El.teknikk og elektronikk

Generell hjelp

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din fagansvarlig.

Masteroppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Databaser

  • INSPEC/COMPENDEX  Database over tidsskriftartikler, konferanser, bøker og rapporter.
  • I EEE–  – 160 tidsskrifter innen flere fag. Elektro, elektronikk, data, maskin. I tillegg finnes konferanser
  • Web of Science (ISI) – tverrfaglig informasjon fra omtrent 8,500 av de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene, med størst innvirkning, i verden
  • SCOPUS –  en omfattende database fokusert på vitenskap, medisin, teknologi og samfunnsfag
  • Standarder

Alle databaser innen El-teknikk og elektronikk

Topp