Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Energi og miljø

Generell hjelp

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din fagansvarlig.

Masteroppgaver

 • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
 • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Sentrale databaser

 • Environmental Sciences – en tverrfaglig database med enestående og omfattende dekning av miljøfagene. Sammendrag og siteringer blir hentet inn fra over 4000 vitenskapelige tidsskrifter og tusenvis av andre kilder, blant annet konferansepapirer, rapporter, monografier, bøker og offentlige publikasjoner.
 • OECD iLibrary Online Service – Online-biblioteket for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Bøker, tidsskrifter, statistiske databaser, statistikk. .
  EOLSS – Samling fra 16 oppslagsverk utgitt av UNESCO.
 • Ei Village – Compendex er den mest omfattende tverrfaglige ingeniørdatabasen i verden, med over 9 millioner poster som trekker fra 5000 ingeniørtidsskrifter og konferansemateriale fra så langt tilbake som 1884
 • SCOPUS – En omfattende siteringsbase, med vitenskapelig, medisinsk, teknologisk og samfunnsvitenskapelig database som inneholder all relevant litteratur. Inneholder også patenter.
 • Web of Science (ISI) – Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-). Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.
 • SpringerLink eContent – Springer link tilbyr informasjonstjenester for vitenskapelige, teknologiske og medisinske (STM) bøker og tidsskrifter. SpringerLink tilbyr elektronisk og trykt litteratur fra Springer-Verlag. SpringerLink har for tiden 500 fagfellevurderte tidsskrifter og en stadig økende liste serier, som består av mer enn 2000 ebøker.
 • CRCnetBASE – CRC forlag er en av verdens ledende forlag av ingeniørhåndbøker. Håndbøker i ingeniørfag, miljø, matematikk, statistikk og datasikkerhet

Alle databaser innen energi og miljø

Topp