Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Petroleumsteknologi

Generell hjelp

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din fagansvarlig.

Masteroppgaver

 • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
 • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Sentrale databaser

 • OnePetro – OnePetro er et online bibliotek med teknisk litteratur for olje- og gassindustrien, både leting og produksjon. Den inneholder konferansepapirer og tidsskrifter.
 • Ei Village– Compendex er den mest omfattende tverrfaglige ingeniørdatabasen i verden, med over 9 millioner poster som trekker fra 5000 ingeniørtidsskrifter og konferansemateriale fra så langt tilbake som 1884.
 • AAPG Datapages – Inneholder: AAPG Bulletin, AAPG Special Volumes, Bulletin of Canadian Petroleum Geology, Gulf Coast Group (USA), Journal of Petroleum Geology, Journal of Sedimentary Research, Midcontinent Group (USA), Pacific & Asia Group, Rocky Mountain Group (USA), Southwestern Group (USA).
 • SCOPUS – Scopus er en omfattende siteringsbase fokusert på vitenskap, medisin, teknologi og samfunnsvitenskap, med all relevant litteratur. Inneholder også patenter.
 • Web of Science (ISI) – Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-). Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.
 • Knovel – Tilbyr en en-stopps-kilde til svarene på vitenskap- og teknologispørsmål. En håndbok som inneholder mer enn 500 fulltekstbøker.
 • CRCnetBASE – CRC forlag er et av verdens ledende utgivere av ingeniørhåndbøker. Inneholder håndbøker i ingeniørfag, miljø, matematikk, statistikk og datasikkerhet.
 • SpringerLink eContent – Springer link tilbyr informasjonstjenester for vitenskapelige, teknologiske og medisinske (STM) bøker og tidsskrifter. SpringerLink tilbyr elektronisk og trykt litteratur fra Springer-Verlag. SpringerLink har for tiden 500 fagfellevurderte tidsskrifter og en stadig økende liste serier, som består av mer enn 2000 ebøker.
 • IHS Standards expert – API-samlingen. Standarder fra American Petroleum institute. Du må personlig registrere deg før du kan laste ned. Vennligst bruk ntnu.no-mailadressen din som brukernavn.

Alle databaser innen petroleumsteknologi

Topp