Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Maskinteknikk og produksjon

Generell hjelp

Har du spørsmål eller trenger du personlig veiledning? Kontakt din fagansvarlig.

Masteroppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Sentrale databaser

  • Ei Village – Omfatter basene Compendex, Georef og Inspec. Compendex er den mest omfattende databasen innen teknologifag. Du kan søke i alle databaser samtidig, eller bare en om gangen.
  • Knovel – Database specialised towards technology and engineering. Technical information may be integrated with interactive analytical tools.
  • Scopus – den største referanse- og siteringsbasen som bl.a. analysere ca. 16 500 tidsskrifter.
  • SAE Mobilus – Gives access to e-books, articles, and technical papers in automotive and aerospace engineering published by SAE International and its partners.
  • ISI Web of Science – Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-) og Arts & Humanities Citation Index (1975-). Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.
  • SpringerLink – Felles plattform for tidsskrifter og e-bøker fra Springer forlag.
  • Standard.no – Contains all active Norwegian Standards (incl. NS-EN and NS-ISO EN), NEK (Norwegian Electrotechnical Committee) / International Electrotechnical Commission (IEC), ISO (International Standard Organization) and some NORSOK standards in full-text. Print-outs have a quota that is renewed once a year; print-outs exceeding the quota can be purchased at a discount.

Annet

GOOGLE ScholarVi har gjort alle våre e-tidsskrifter tilgjengelig via Google Scholar. I tillegg blir mange av de viktigste databasene høstet.

Vi tar gjerne imot forslag til innkjøp av bøker og tidsskrifter. Bruk skjema på bibliotekets hjemmeside.

Vi holder kurs for studenter og ansatte etter forespørsel, og undervisningen tilrettelegges etter ønske.

Topp