Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Om oss / kontakt

Bloggen

Denne siden dekker fagområdene datateknikk (IT), El.teknikk og elektronikk, energi og prosessteknikk, energi og miljø, geologi, kommunikasjonsteknologi, marinteknikk og petroleumsteknologi. Her vil du finne informasjon om fagressurser, nyheter og tips som kan være nyttig for deg i din studiehverdag eller til din forskning.

Foto i header av tec-estromberg CC BY 2.0

Bibliotekene

Teknologibiblioteket

Her har vi Norges største samlinger innen teknologiske fag. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Vi har også eget matematikkbibliotek.

Marinbiblioteket

Biblioteket ved Marinteknisk Senter er et samarbeid mellom NTNU Universitetsbiblioteket og Institutt for marin teknikk. Biblioteket er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Arkitektur- og byggbiblioteket

Her finner du litteratur om arkitektur, eiendomsforvaltning, fysisk planlegging, bygg- og miljøteknikk og design. Biblioteket har tett kontakt med fagmiljøene, og er også åpent for brukere utenfor universitetet.

Forfatterne

Portrettbilde av Lene BertheussenLene Bertheussen er universitetsbibliotekar ved Teknologibiblioteket. Hun er ansvarlig for el.teknikk, elektronikk og datateknikk.

Tlf: (735) 95128

Epost

Portrettbilde av Ellen M. Samdahl Flatby

Ellen M. Samdahl Flatby er universitetsbibliotekar ved Teknologibiblioteket. Hun er ansvarlig for petroleumsteknologi, geologi og energi- og miljø.

Tlf: (735) 96086

Epost

Gunvor Bjerkelund Røkke er førstebibliotekar ved Arkitektur- og Byggbiblioteket. Hun er ansvarlig for bygg- og miljøteknikk, samt konstruksjonsteknikk.

Tlf: (735) 59014

Epost

file

Almuth Gastinger er førstebibliotekar ved Teknologibiblioteket. Hun er ansvarlig for matematikk, maskinteknikk, produksjons- og kvalitetsteknikk og produksjonsledelse.

Tlf: 73 59 07 28
Epost

Portrettbilde Ann-Johanne Bjørgen.

Ann-Johanne Bjørgen er hovedbibliotekar ved Marinbiblioteket. Hun er ansvarlig for marinteknikk.

Tlf: (735) 95724

Epost

Topp