Fagressurser, nyheter og tips innen teknologifagene

Kommunikasjonsteknologi

Generell hjelp

Masteroppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria.

Standarder

Databaser

  • INSPEC – Database over tidsskriftartikler, konferanser, bøker og rapporter.
  • IEL 
  • Web of Science (ISI) – tverrfaglig informasjon fra omtrent 8,500 av verdens mest prestisjetunge, innflytelsestunge forskningstidsskrift.
  • SCOPUS – Scopus er en omfattende siteringsbase fokusert på vitenskap, medisin, teknologi og samfunnsvitenskap, med all relevant litteratur. Inneholder også patenter.
  • CRC Infosikkerhet 
  • CRC IT 

Alle databaser innen kommunikasjonsteknologi

Topp