Flabellinidene er en stor gruppe små aeolide nakensnegler (de har en gjennomsnittlig lengde rundt 1-3 cm) som kjennetegnes på deres slanke og fingerformede ryggtentakler (cerata), samt lange og tynne hode-, munn- og fottentakler. Hodetentaklene (rhinoforene) kan være glatte, rynkete eller være besatt med bittesmå vorter. Ryggtentaklene sitter på ryggen og er som regel bundet sammen i knipper (pedunkulate) eller sitter i rekker (av og til på en mer eller mindre uthevet kant på ryggsiden). De har som regel en liten cnidosekk i tuppen som oftest er skjult under en hvit ring av pigment. De flabellinide nakensneglene kjennetegnes også på en lang og slank kroppsform som ender i en lang tynn og tynn hale.

Identifikasjon av levende individer krever som oftest at vi må se nøye på en kombinasjon av hvordan ryggtentaklene er organisert og utforming av hodetentakler. Men vi må ha i bakhodet at det eksisterer ekstrem variasjon innen en del arter (f. eks. Flabellina verrucosa, se under). I noen få tilfeller kan faktisk ytre pigmentering gi en god indikasjon på art (F. lineata og F. pedata). Her må vi bemerke at ytre pigmentering i hovedsak er hvit, mens annen fargevariasjon i rødt, lilla, grønt og sort (for å nevne noen) som regel kommer av fargen på tarminnholdet i ryggtentaklene, og denne fargevariasjonen kan være stor også innen arter avhengig av hvilken hydroide de har spist på.

I Norge har vi registret 8 arter, hvorav 5 er ganske vanlige å finne langs kysten av fastlandsnorge. Disse vanlige artene er Flabellina lineata, F. nobilis, F. pellucida, F. pedata og F. verrucosa. Én art, Flabellina salmonacea, har en nordlig utbredelse og dukker først opp langs kysten av Finnmark og er videre utbredt i Barentshavet rundt Svalbard. Flabellina borealis ble beskrevet av Nils Odhner i 1922. Dette er en art

Flabellina nobilis – legg merke til de bittesmå vortene som sitter på hodetentaklene (foto Jussi Evertsen)

som vi nok rett og slett har oversett fordi den i våre barcoding-resultater kommer ut som en nabogruppe til F. verrucosa. Her ser vi atter igjen hvordan de gode gamle forskerne så variasjon innen art som vi i dag oppdager ved molekylære metoder. Flabellina gracilis har vi med god grunn ikke snakket så mye om ennå. Dette er en liten art som kan feilidentifiseres med små individer av de andre flabellinide artene. Dette er faktisk et resultat som i barcoding-resultatene våre har vist at vi i mange tilfeller ikke ser forskjell på denne arten.

Flabellina lineata kjennes lett igjen på de hvite linjene som går langs kroppen (foto Jussi Evertsen)

Som tilstedeværelsen av en cnidosekk antyder lever flabellinidene av nesledyr. I de aller fleste tilfellene er de assosiert med hydroider.

For en stund tilbake var det diskusjon på seaslugforumet som endte opp i en provisorisk nøkkel til bestemmelse av ytre karakterer på flabellinide arter. Denne finner du her (på engelsk).

I litteratur som omhandler nakensnegler vil du ofte finne slektsnavnet Coryphella brukt om flabellinide arter. De artene som er beskrevet for våre farvann tilhører alle samme slekt. Vi følger derfor vitenskapelig konsensus om at slektsnavnet Flabellina er det eldste tilgjengelige navnet.