Et interessant funn fra Færøyene har ført denne arten frem i lyset.

Flabellina pellucida er en godt kjent nakensnegl langs kysten av Norge. Selv om arten først ble beskrevet i 1843, ble den allerede i 1836 nevnt fra norske farvann (under et annet navn), og har siden jevnlig blitt nevnt i norsk marin litteratur. Nå i september 2011 kom det inn observasjoner av arten også fra Færøyene gjort av Helgi W Sørensen, hvilket kan sies å være en gjenoppdagelse for øygruppa siden den ikke har blitt nevnt fra disse farvann siden 1929 av Henning Lemche.

Foto: Helgi W Olsen

I første øyekast kan denne arten se ut som hvilken som helst annen art av Flabellina. Men hvis man ser nærmere på hvordan de lange ryggtentaklene er organisert, vil man fort legge merke til at disse sitter i knipper på en utvidet kant langs ryggsiden. Dette er en karakter den kun har til felles med Flabellina pedata, en art som skal være lett kjennelig på den lilla fargen som omslutter hele dyret. F. pellucida har en gjennomsiktig hvit kropp (lat. pellucidus) der tarmkanalene i ryggtentaklene som regel har en rød farge. Den eneste ytre pigmenteringen finner vi som hvite tupper på hode- og ryggtentakler. Med sine 4 cm i lengde er dette en relativt stor art som ofte er vanlig å se beitende på store hydroider som Eudendrium og Tubularia.

Foto: Jussi Evertsen