En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Stikkord: medisiner

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Gemini har nylig publisert en nyhetssak om studien som medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har skrevet under veiledning fra Anne Helvik. AFE-bloggen har omtalt artikkelen i et tidligere blogginnlegg. Artikkelen med tittelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline» beskriver en alarmerende høy bruk av […]

Les videre »

Honnør til studie om legemiddelbruk på sykehjem

Honnør til studie om legemiddelbruk på sykehjem

En studie publisert med Anne Helvik som førsteforfatter, er fremhevet som en av fem «Highlights of 2017» i BMC Geriatrics. Studien avdekker utstrakt og vedvarende bruk av psykotrope legemidler i norske sykehjem. Den longitudinelle studien viste at slike legemidler ofte brukes som langtidsbehandling i sykehjem, og er assosiert til grad av nevro-psykiatriske symptomer, men ikke […]

Les videre »

Eldre blander alkohol og vanedannende medisiner

av 26. september 2017 i Tidsskriftsartikkel med Ingen kommentarer
Eldre blander alkohol og vanedannende medisiner

En ny studie avdekker at 29 prosent av personer over 65 år som drikker alkohol også bruker vanedannende legemidler. Studien er basert på data fra HUNT3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Du kan lese mer om funnene i Dagens medisin.   Studien er publisert i tidsskriftet PloS One: Use of alcohol and drugs with addiction potential among […]

Les videre »

Topp