En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Bruk av psykotrope medikamenter hos hjemmeboende eldre

av 30. april 2019 i Tidsskriftsartikkel

Medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har under veiledning fra Anne Helvik publisert artikkelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline». Artikkelen omhandler bruk av psykotrope legemidler hos eldre som mottar hjemmesykpleie. De har blant annet dokumentert at bruken av tradisjonell antipsykotika var overraskende høy. Studentene har delt forfatterskap på artikkelen som bygger på deres hovedoppgave.

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp