Velkommen til EnergiKontakten


EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. EnergiKontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

 

Energidagen 2016

Energidagen 2016 arrangeres på NTNU Gløshaugen torsdag 27. oktober.

Energidagen er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. På Energidagen vil studenter, fagmiljø og næringsliv møtes for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter vil ha mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter.

Informasjon og påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist: 7. oktober


Medlemsmøte 2016

Onsdag 26. oktober avholdes EnergiKontaktens årlige medlemsmøte.
Møtet er lagt i tilknytning til Energidagen (27. oktober) og vi håper flest mulig har anledning til å delta.

Møtet blir en svært viktig arena i forhold til veivalg for EnergiKontaktens fremtid. EnergiKontaktens styre har utarbeidet fire forslag til scenarier for EnergiKontaktens fremtid. Scenariene vil presenteres og diskuteres i medlemsmøtet, og styret ønsker å høre medlemmenes meninger og tanker knyttet til dette.

Det blir også presentasjoner fra utvalgt FMEér (Forskningssentre for miljøvennlig energi) samt Norsk Industri sitt innspill om grønn konkurransekraft.

Påmelding til fredrik.christensen@ntnu.no innen torsdag 20. oktober.

 


Årsberetning 2015


 

Etter årsmøtet, avholdt 1. mars 2016, har årsberetningen blitt tilgjengelig på nett. I årsberetningen kan du lese om hva Energikontakten har gjort i løpet av året. Ta en titt på EnergiKontaktens årsberetning for 2015.

 


EnergiKontakten
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om medlemskap eller EnergiKontaktens virksomhet rettes til:

Daglig leder Fredrik Christensen

Institutt for elkraftteknikk,

Tlf:73 59 42 31 / Mobil: 90 95 84 66

e-post: fredrik.christensen@ntnu.no

 

Webansvarlig:

Kontakt webansvarlig Lovinda Ødegården på e-post:
 lovindao@stud.ntnu.no