Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 40:20)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 6.1.1: Persistente variabler11:28Hvordan man kan forstå persistente variabler sammenlignet med vanlige lokale variabler i en funksjon.Middels

Oppgave 6.1.2: Retur av flere verdier

5:14Hvordan flere verdier kan returneres fra en funksjon i Matlab.Lett
Oppgave 6.1.3: Retur av flere verdier7:31Hvordan man kan forstå funksjonskall til funksjoner som kan returnere flere parametere.Lett
Oppgave 6.1.4: Funksjonsvariabler6:48Hvordan man kan forstå variabler som er bundet til referanser til funksjoner i Matlab.Vanskelig
Oppgave 6.1.5: Anonyme funksjoner9:19Hvordan man kan lage funksjoner som ikke finnes i navngitte filer i Matlab.Vanskelig

Kodeoppgaver (total videotid: 1:32:43)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 6.2.1: Kvadratrotestimatfigur17:02Oppgave om bruk av Matlabs plot-funksjon til å lage figurer med linjer.Lett
Oppgave 6.2.2: Tippekuponganalyse33:08Oppgave om retur av flere verdier i Matlab, bruk av
lokale funksjoner/hjelpefunksjoner, og matriseanalyse.
Middels

Oppgave 6.2.3: Tippekupong vinnersjansestatistikk

19:22Oppgave om plotting av histogram i Matlab.Middels
Oppgave 6.2.4: Generisk Newtons metode12:06Bruk av funksjonsvariabler og anonyme funksjoner.Vanskelig
Oppgave 6.2.5: Huskende Fibonacci-funksjon11:05Bruk av persistente variabler til å huske verdier på tvers av funksjonskall.Middels


Alle oppgavene på en side

Oppgavevideoer uke 42 - alle oppgaver

  • No labels