Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvilke verdier har variablene x, y og z etter at vi kjører scriptet «oppgave_2.m»?

oppgave_2.m
x = 1;
y = 2;
z = 3;
[y, z, x] = q(x, y, z);
q.m
function [z, y, x] = q(x, z, y)
end 

 

Videoforklaring (5:13)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
x =
     1
y =
     2
z =
     3
  • No labels