Skip to end of metadata
Go to start of metadata

a) Hvilken verdi får variabelen z etter at vi kjører scriptet «oppgave_6.m»?

b) Hva blir skrevet ut til skjerm?

c) Hva er sammenhengen mellom utskriften til skjerm og retur av verdi fra g?

 

oppgave_6.m
y = 12;
z = g(y);
g.m
function y = g(x)
  y = x + x;
  z = x * x
  disp(z);
  fprintf('%d\n', z); 
end

 

Videoforklaring (8:10)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
 a)
z =
    24
 b)
z =
   144
   144
144
 c)

Ingen sammenheng - begge deler oppstår ved kall av funksjonen g, men man kan få returverdi fra funksjonen fullstendig uten utskrift og vice versa.

  • No labels