Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 39:54)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 1.1.1: Hvordan løse kodeforståelsesoppgaver4:51Fremgangsmåte for å løse kodeforståelsesoppgaver som spør om hva som skjer når et script kjøres.Lett
Oppgave 1.1.2: Forskjellige typer utskrift til skjerm4:42Utskrift til skjerm i Matlab fra manglende semikolon og kall til funksjonen disp.Lett
Oppgave 1.1.3: Tre typer uttrykk i Matlab8:27Hvordan vi kan dele Matlabs uttrykk inn i tre, for å forstå hvordan ans-variabelen fungerer.Lett

Oppgave 1.1.4: Sammensatt oppgave om variabelbindinger og utskrift

6:54Lengre oppgave som tester alle enkelttemaene fra oppgave 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.Lett
Oppgave 1.1.5: Lokale variabler6:50

Hvordan variabelbindinger i utgangspunktet kun er tilgjengelig i funksjonen hvor variablene opprettes.

Merk: script har ikke lokale variabler, men oppretter variabler der de kjøres fra.

Lett
Oppgave 1.1.6: Retur fra funksjon og utskrift til skjerm8:10Forskjellen på utskrift vi ser til skjerm, og overføring av verdier mellom funksjoner internt i Matlab.Lett

Kodeoppgaver (total videotid: 1:03:21)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 1.2.1: Bruk av Matlab til å regne ut et uttrykk4:40Generelt om løsning av kodeoppgaver, og hva det vil si å bruke Matlab til å løse problemer.Lett
Oppgave 1.2.2: Bruk av Matlab til å regne ut flere uttrykk5:52Om bruk av script i Matlab.Lett
Oppgave 1.2.3: Rydd opp med funksjoner22:20Bruk av funksjoner for å gjøre kode bedre.Lett

Oppgave 1.2.4: Finn best temperaturvarsel

18:49Større og vanskelig problemløsningsoppgave.Vanskelig
Oppgave 1.2.5: Funksjonstrening - innputt og parametere5:10Forskjellen på funksjonsparametere og innputt fra en bruker av programmet.Lett
Oppgave 1.2.6: Funksjonstrening - retur og utskrift6:28Forskjellen på retur fra funksjon og utskrift til skjerm.Lett

Alle oppgavene på en side

Oppgavevideoer uke 36 - alle oppgaver

  • No labels