Sesjoner

Parallellsesjoner

Torsdag 9. februar kl. 14:15–15:00

sesjon A

Sesjon A

Lyden av en hånd som klapper – om autonomi som noe mer enn privatpraksis

"Yrkesprofesjonene i skolesektoren som ikke står i klasserommet, er avhengig av å redusere lærerens makt for å fremme og rettferdiggjøre egne profesjonsinteresser", skrives det i en facebookgruppe for lærere. Regjeringen ønsker tillitsreform, og lærere er opptatte av makt og metodefrihet. Hvordan kan skoleledere balansere behovet for et individuelt handlingsrom mot forventninger til kollektive læringsprosesser i skolen? Hvordan kan skoleledere komme i posisjon til å utøve innflytelse på utviklingsarbeid? I dette innlegget forteller de tidligere masterstudentene Mats Gilberg og Marlen Faannessen om sin masteroppgave, hvor de har forsket på hvilken betydning autonomi-begrepet kan ha for ledelse av utviklingsarbeid i skolen.

portrettbilde Marlen Faannessen
Marlen Faannessen
seniorrådgiver KS
portrettbilde Mats Gilberg
Mats Gilberg
avdelingsleder Lianvatnet skole

sesjon B

Sesjon B

Pygmalion-effekten i klasserommet

Hvilke årsaksforhold kan forklare svært høy gjennomføringsgrad, tross et statistisk sett dårlig utgangspunkt for å lykkes?

Vi har sett nærmere på et programområde hvor det tradisjonelt har vært mange elever som kjennetegnes med lave elevforutsetninger. Elevene her vil statistisk sett ha begrensede muligheter til å fullføre og bestå videregående opplæring. Allikevel: Det særegne ved programområdet er at nær sagt alle elever fullfører og består fagutdanningen i løpet av de siste 10 årene. Vi har sett på sammenlignbare tall for andre yrkesfaglige retninger, både lokalt, fylkesvis og nasjonalt. Ingen andre studieretninger lokalt eller nasjonalt, er i nærheten av å ha en slik høy grad av fullført og bestått som dette programområdet har. Dette har vi drøftet i vår masteroppgave «Pygmalion-effekten i klasserommet»

portrettbilde Steinar Horn
Steinar Horn
avdelingsleder Vest-Lofoten vgs.
portrettbilde Jan Ketil Jørgensen
Trond Ketil Jørgensen
rektor Havbruksakademiet Nord vgs.

sesjon C

Sesjon C

Profesjonelle læringsfellesskap

En fortelling om hvordan skoleeier er med på å utvikle profesjonelle læringsfellesskap der skoleeier, ledere, lærere og andre ansatte reflekterer over og videreutvikler sin praksis gjennom å bruke prinsipper for lærende ledelse. I Troms har vi et særlig fokus på prosesskvalitet: Vi øver på lærende samtaler, har fokus på erfaringsutforskning og utarbeider individuelle aksjonsplaner som skal bidra til å utvikle oss som lærende ledere.


Renate Gaare
assisterende Utdanningssjef Troms og Finnmark Fylkeskommune

RSB arrangør

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden