Velkommen

Skolelederkonferansen
Ledelse og kvalitet i skolen

Digital konferanse, 10.–11. februar 2022

Påmelding til LKS 2022

Hvordan delta:
Påmeldte deltakere har fått tilsendt lenke til arrangementet.
Problemer med å logge på?
vennligst kontakt:
lks@videre.ntnu.no

bilde

dekor: bilder fra skolebygg

Velkommen til Ledelse og kvalitet i skolen

Velkommen til Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2022

Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2022 arrangeres som digital konferanse torsdag 10. og fredag 11. februar

Skoleledere og kommunale skoleeiere står hver dag i situasjoner preget av arbeidet med å kvalifisere barn og unge til gode liv i framtidssamfunnet. Dette arbeidet krever kunnskap, holdninger og verdier som kontinuerlig har et skarpt blikk på hva som er elevens beste.

Samtidig skal blikket også rettes utad mot innholdet i de pågående nasjonale reformer som skal gjennomsyre skolens arbeid.

Spørsmål om hvilke ledelsesutfordringer det ligger i å omdanne Fagfornyelsen, Kompetanseløftet og Oppvekstreformen til læringsfremmende praksis i skolen er utgangspunkt for programmet. På årets konferanse møtes ledere, skoleeiere, tillitsvalgte og lærere med utviklingsoppgaver for å diskutere og reflektere over ledelse og kvalitet i skolen.

Velkommen til den lærende og vennlige konferansen!

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppen er skoleledere i grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støtteapparat.

Historikk-presentasjoner

Program-forside

Arrangør forside

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden