Velkommen

Skolelederkonferansen
Ledelse og kvalitet i skolen

 

bilde

dekor: bilder fra skole

Velkommen til Ledelse og kvalitet i skolen

Velkommen til Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2023

Å lede skoler krever kunnskap, ferdighet og holdninger som samlet sett gjør skolen i stand til å møte omskiftelige og uforutsigbare utfordringer. Endinger i demografi, økonomi, familiemønster og elevforutsetninger bidrar til at skolens viktigste driftsoppgave er å forholde seg til utvikling. Sammen med uforutsette hendelser som pandemi og lignende kriser bidrar dette til at vi kontinuerlig må stille spørsmål om hva som er kompetent skoleledelse. Det er derfor viktig å diskutere hva som bør vektlegges i etter- og videreutdanning av skoleledere. Samtidig ser vi gode eksempler på kompetent skoleledelse i skoler med fokus på lærende ledelsespraksiser.

På årets konferanse møtes ledere, skoleeiere, tillitsvalgte og lærere med utviklingsoppgaver for å diskutere og reflektere over ledelse og kvalitet i skolen.

Velkommen til den lærende og vennlige konferansen!

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppen er skoleledere i grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støtteapparat.

Historikk-presentasjoner

Arrangør forside

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden