Plenum

Plenum

Åpningsplenum

Torsdag 6. februar, 10:00–11:05

10:00 - Velkommen

10:10 - "Autoritet og kunnskap. Læring som ledelse"

Professor emeritus Tian Sørhaug
UiO

Tian Sørhaug
Foto: Tron Trondal, UiO

Tian Sørhaug er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Sørhaug har vært direktør for Arbeidsforskningsinstituttet og leder for Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har særlig forsket på endring i organisasjoner og ledelse. Sørhaug har publisert bøker med titler som, Managementalitet og autoritetens forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi og, Ledelse: magt og tillid i moderne organisationer. Han har vært gjesteforsker ved Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, og ved Bristol University. Han har også vært medlem i ekspertpanelet i NRK-programmet Lyngbø og Hærlands Big Bang.

Plenum 2

Torsdag 6. februar, 11:25–13:00

11:25 - "Ledelse og utviklingsarbeid på norsk: Utfordringer, dilemmaer og muligheter"

Professor Eirik Irgens
NTNU

Eirik Irgens

12:00 - Workshop

Professor Eirik Irgens
NTNU

Plenum 3

Torsdag 6. februar, 15:20–16:05

15:20 - "Hvem lykkes og hvorfor ?"

Teknologigründer Alf Egil Bogen
VitalThings

Alf Egil Bogen

Alf-Egil Bogen har siden han var liten vært opptatt av å skape nye ting. Veien fra leken hobby til seriøs business har gitt noen erfaringer som kan være viktig for å legge til rette for at barn skal beholde sine skaperegenskaper gjennom oppveksten. Som far til 4 barn og reservelærer i ungdomsskolen får vi høre hvordan han tenker at skolen kan bidra i større grad til at ungdom blir motivert til å bruke sine egne personlige evner til å prege samfunnet positivt. Bogen har bygd opp milliard-business og han mener bestemt at utviklingen i barndommen har hatt spilt en viktig rolle i dette.

16:05 - "Musikalsk kåseri"

Musiker og Professor emeritus
Bjørn Alterhaug
NTNU

Bjørn Alterhaug
Foto: Tore Sætre / Wikimedia www.setre.net

Musiker og Førsteamanuensis
Vigleik Storaas
NTNU

Vigleik Storaas
Foto: Tore Sætre / Wikimedia www.setre.net

Plenum 4

Fredag 7. februar, 09:00–10:45

09:00 - Debriefing: «A Bridge Over Troubled water»

Skolen er en arbeidsplass med stadig flere krevende hendelser. Lærerne kan ikke velge bort vanskelige situasjoner og de kjenner dette på kroppen, noen ganger så sterkt at de blir sykemeldt.

Vi vil gi ledere i skolen kunnskap om debriefing og motivasjon til å gjennomføre debriefing med lærerne i en krevende hverdag. Gjennom en kombinasjon av foredrag og «work shop» vil vi utforske tre ulike caser fra det operative miljøet i Forsvaret i en skolekontekst. «Top Gun», der debriefing handler om læring og forbedring av prestasjoner. «Sea King», der manglede debriefing førte til manglende oppmerksomhet. «Tøffe menn gråter», der mange små hendelser førte til stress og utbrenthet.

Dosent Siw Skrøvset
UiT

Siw Skrøvset

Førsteamanuensis Kristian Firing
NTNU

Kristian Firing

09:45 - Workshop

Dosent Siw Skrøvset & Førsteamanuensis Kristian Firing

Plenum 5

Fredag 7. februar, 12:20–13:50

12:20 - "Folkehelse og livsmestring i skolen – hva innebærer det egentlig i et lederperspektiv?"

Folkehelse og livsmestring, er ikke dette vel store ord som tema for undervisning i skolen? Hvor kom de fra, disse ordene? Hva betyr de for deg som skoleleder? Hvilke utfordringer kan de by på og hva er mulighetene? Kanskje er det enklere enn du tror? Med humor og varme, men også en god porsjon alvor, vil Marit vise vei for et av de mest omdiskuterte temaene for fagfornyelsen.

Førsteamanuensis Marit Uthus
NTNU

Marit Uthus

13:05 - "Urias som skoleleder"

Professor Emeritus Gudmund Hernes
Fafo

Gudmund Hernes

Gudmund Hernes er professor emeritus fra Universitetet i Oslo, og tidligere politiker og statsråd for Arbeiderpartiet. Han er forsker I ved forskningsstiftelsen Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI. Hernes har publisert innafor områder som utdanning, levekår og makt. Han var med i forskergruppen for den første Levekårsundersøkelsen og han ledet den første Maktutredningen. Hernes' bok Makt og avmakt: En begrepsanalyse først utgitt i 1975 ble i 2011 kåret til et av de 25 viktigste bidragene til norsk sosiologi. Som utdanningsminister hadde han ansvar for innføringen av Reform 94. Som minister forberedte Hernes også grunnskolereformen R97.

Påmelding RSB

 

Påmelding til LKS 2021 åpner i høst

RSB arrangør

Arrangør

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Del

Del