Program for skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen (LKS)

Program for skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen (LKS)

Torsdag 9. februar

Vis fredag

09:00 - 10:00
Registrering
 
10:00 - 11:55
Åpningsplenum

10:10 Ledelse som praksis. Å utvikle skolen gjennom lærende møter og prosesser
Pål Riis
daglig leder Riis Skoleutvikling og ledelse

10:55 Workshop – Ledelse som praksis

Mer om Åpningsplenum

 
11:55 - 12:15
Kaffepause
 
12:15 - 13:00
Parallellsesjon

A: Lyden av en hånd som klapper – om autonomi som noe mer enn privatpraksis
Marlen Faannessen
seniorrådgiver KS
Mats Gilberg
avdelingsleder Lianvatnet skole

Mer om sesjon A

B: Pygmalion-effekten i klasserommet
Steinar Horn
avdelingsleder Vest-Lofoten vgs.
Trond Ketil Jørgensen
rektor Havbruksakademiet Nord vgs.

Mer om sesjon B

C: Profesjonelle læringsfellesskap
Hvordan skoleeier kan legge til rette for og støtte utviklingen av profesjonelle læringsfellesskap i skolen
Renate Gaare
assisterende Utdanningssjef Troms og Finnmark Fylkeskommune

Mer om sesjon C

 
13:00 - 14:15
Lunsj
 
14:15 - 15:00
Plenum 2

HOMO APPIENS -lederutfordringer i en stadig mer digital tid
Arne Krokan
professor, NTNU

Mer om plenum 2

 
15:00 - 15:20
Kaffepause
 
15:20 - 16:50
Plenum 3

15:20 Skolelederskap – hva skal vi egentlig med det?
Rudi Kirkhaug
professor UIT

16:05 Debatt: "Hva er god skoleledelse, - og hvordan skaper vi den?"

Mer om plenum 3

 
16:50
Slutt faglig program, torsdag
 
19:30
Konferansemiddag
 

Fredag 10. februar

Vis torsdag

09:00 - 10:45
Plenum 4

09:00 Ledelse og myndiggjøring i profesjonsfellesskapet
Kristin Helstad
professor, OsloMet
Norhild Joleik
assisterende rektor Ullern videregående skole

09:45 Workshop: Ledelse og myndiggjøring i profesjonsfellesskapet

Mer om plenum 4

 
10:45 - 11:15
Pause
 
11:15 - 12:00
Plenum 5

Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsutvikling - hva så for utdanningslederes handlingsrom?
Tine S. Prøitz
professor Universitetet i Sørøst-Norge

Mer om plenum 5

 
12:00 - 12:20
Pause
 
12:20 - 14:00
Avslutningsplenum

12:20 Elevmedvirkning: Hvordan får vi det til i skolen?
Mari-Ana Jones
førsteamanuensis NTNU

13:05 Kan innovasjoner i skolen planlegges?
Carl Fredrik Dons
dosent NTNU

13:50 Avslutning

Mer om Avslutningsplenum

 
14:00
Lunsj
 

RSB arrangør

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden