Program for skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen (LKS)

Program for skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen (LKS)

program torsdag

Torsdag 10. februar

09:00 - 09:40
Åpningsplenum

09:00 Velkommen

09:10 Skoleleder i skvis eller på gli?
Lasse Arntsen
områdedirektør oppvekst og utdanning, Trondheim kommune
Mer om Åpningsplenum

 
09:40 - 09:55
Pause
 
09:55 - 10:25
Plenum 2

Når ideer fra nasjonale reformer skal bli bedre praksis i skolen

Kjell Arne Røvik
Professor, UiT

Mer om Plenum 2

 
10:25 - 10:40
Pause
 
10:40 - 11:50
Plenum 3

10:40 Den emosjonelle veien til gode skoler
Erlend Moen
Rektor, Skaun ungdomsskole

11:10 Lederutvikling innenfra – profesjonelle læringsfelleskap på ledernivå

Anne Berit Emstad
professor, NTNU

11:40 Oppsummering ‐ avslutning for dagen

Mer om Plenum 3

 

Program fredag

Fredag 11. februar

09:00 - 09:35
Plenum 4

09:00 Velkommen til dag 2

09:05 Ledelse for en inkluderende skole med rom for elever med stort læringspotensial

Bård Knutsen
førsteamanuensis, NTNU

Mer om Plenum 4

 
09:35 - 09:50
Pause
 
09:50 - 10:20
Plenum 5

09:50 Ledning og reformer i møte med funktionell dumhet

Mats Alvesson
professor, Lunds universitet

Mer om Plenum 5

 
10:20 - 10:35
Pause
 
10:35 - 11:40
Plenum 6

10:35 Norske skoleledere vil ha noen utfordringer – også fram i tid

Kirsten Foshaug Vennebo
professor, Oslo Met

Marit Aas
professor, Oslo Met

11:05 Militært lederskap og prestasjonskultur - til inspirasjon og undring

Marianne Døhl
oberst og sjef for luftkrigsskolen

11:35 Takk for denne gang!

Mer om Plenum 6

 

Påmelding RSB

 

Påmeldingen åpner snart

RSB arrangør

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden