Program 2024

Program for Felleskonferansen 2024

08:30–11:05
Plenum

08:30 Velkommen/åpning

08:45 Epidemiologi
Søren Dalsgaard
Københavns Universitet

09:15 Pause

09:25 Eksekutive funksjoner og oppfølging av egen helse
Helene Barone
RFM Vest

09:55 Pause

10:00 Forstyrret spising, spiseforstyrrelser og nevroutviklingsforstyrrelser
Gunnhild Hodt
Sykehuset Innlandet

10:30 Pause

10:35 Brukerstemmer

 
11:05–11:55
Lunsj
 
11:55–12:15
Parallellsesjoner

Parallell 1:

11:55 Tilrettelegging av undersøkelser – Nevrofysiologisk avdeling Haukeland
Tom Eichele
Nevrofysiologisk avd. Haukeland

12:25 Pause

12:15 The challenges of tics and pain
Seonaid Anderson
Nevro-diverse

12:35 Pause

12:40 Somatiske plager ved nevroutviklingstilstander
Anne Ruud

13:00 Pause

13:05 Persontilpasset medisin mot helseutfordringer ved nevroutviklingsforstyrrelser
Sigrun Hope

13:35 Pause

13:45 Migrene og hodepine
Bjørnar Hassel
Avdeling for nevrohabilitering, OUS

Parallell 2:

11:55 One size does not fit all - utvikling og utprøving av et tanntilvenningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelser
Lene Myhren
Tannhelse Rogaland
Andrzej Adam Pawlowski

Kompetansesenter, Spesialisttannklinikk i Stavanger

12:25 Pause

12:30 Sleep disorders and their treatment in children with neurodevelopment disorders
Carmen Schroder
Strasbourg University Hospitals & Strasbourg University, France

13:00 Pause

13:05 Pulsen som hjelpemiddel: Å avdekke smerte, tilpasse hverdag og bedre oppfølgingen for mennesker uten entydig språk
Emilie Meyer Bull
KGJ senter for utviklingsforstyrrelser, Klinisk medisin, Universitetet i Oslo

13:35 Pause

13:45 ADHD, muskelspenninger og smerte
Liv Larsen Stray
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus

 
14:15–14:25
Pause
 
14:25–15:45
Plenum

14:25 Misofoni
Karina McGlade
Linderud Audiopedagogiske senter

14:55 Pause

15:00 "Symptomenes vanskelige språk" – Helseoppfølging
Kim Berge
NAKU - IPH

15:30 Avslutning av dagen

 
15:45
Slutt
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge