Program

Program

08:30–12:00
Åpningsplenum

08:30 Åpning
Camilla Stoltenberg
FHI

08:45 TRANSITION – stöd i övergången till vuxenlivet för individer med neurodivergenta tillstånd
Sven Bölte
professor, Karolinska Institutet

09:45 Livskvalitet og daglig fungering hos unge voksne med ADHD og autisme. Resultater fra en 10-års oppfølgingsstudie (LINEUP – Lillehammer neurodevelopmental follow-up study)
Per Norman Andersen
professor, Handelshøgskolen Innlandet –Institutt for psykologi

10:35 Hvordan kan vi sammen bidra til bedre overganger fra ungdomsårene til voksenlivet for personer med nevroutviklingsforstyrrelser
Helene Ugelstad
spesialpedagog, NAV

11:00 Hva nå?! -en ung voksens perspektiv på livets overganger
Margrete Skinderviken

11:20 Fra barn til voksen: Å falle mellom stoler. Universale og nasjonale faktorer som vanskeliggjør overgangen fra barn til voksen
Roald Øien
PhD - professor, UiT, Yale, Habiliteringen for Voksne UNN/R-FAAT
Eric Benninghoff
Fulbright stipendiat

 
12:00–12:30
Lunsj
 
12:30–13:50
Parallelle sesjoner

12:30 - 13:50 Parallellsesjon «Student-tema»
detaljert program for «Student-tema»

12:30 - 13:20 Parallellsesjon «Grupper»
detaljert program for «Grupper»

12:30 - 13:50 Parallellsesjon «Fra barn til voksen»
detaljert program for «Fra barn til voksen»

12:30 - 13:50 Parallellsesjon «Helse»
detaljert program for «Helse»

 
13:50–14:00
Pause
 
14:00–16:00
Avslutningsplenum

14:00 Erfaringer med overganger TS
Liv Irene Nøstvik
Norsk Tourette Forening

14:15 Små og store overganger - strategier i en husstand med tre autister
Thomas Brevik

14:35 Lost in transition, how to overcome the transition gap?
Jan Buitelaar
professor, Radboud University Medical Centre, Karakter Child and Adolescent Psychiatry University Centre

15:20 Avslutning og takk for i dag
ved programkomiteen

 

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge